YALIN YÖNETİCİ VE POZİTİF LİDER OLMA EĞİTİMİ

Hızla gelişen ve değişen iş dünyasında, müşteri taleplerine karşı rekabet gücümüzü arttırmak için maliyeti düşürmemiz zorunludur. Yalın Yönetim, üretim ve hizmet sektöründeki kayıplarımızı tanımlamak, yok etmek ya da azaltmak için en iyi yöntemlerden biridir. Yalın yönetimi yaparken de süreç içinde uygulamanın önemli bir kısmı olan insanı yönetmek için de yalın yöneticilere ihtiyaç vardır. Yalın yönetici, iş gücünü en verimli kullanan, kayıpları azaltan ve görsel yönetim sunarak, hedef ve performansları takip eden bir liderdir. Çalışan davranışlarına odaklanan, takımı bir arada tutan, motivasyon ve birlik sağlamak yalın yöneticinin en öenmli görevidir. Pozitif yaklaşımlı liderlik özelikleri ile takımının verimlilik ve performansını ölçmesi ve sürekli iyileştirmesi gereklidir.

Kuruluşların direk ve indirek tüm birimlerinde, beyaz ve mavi yaka tüm kademe çalışanlarına verilebilir. İşletmenin dinamiğine göre, kuruma özel şekillenir. Kısacası altında çalışanı olan ya da diğer bölümlerle iletişim içinde olan tüm çalışanlara davranışsal gelişim, bakış açısı ve uygulama için bu eğitim verilebilir.

Bu eğitim katılımcıların, yalın üretim prensipleri ile çalışanların verimliliğini arttırıp, iyi bir takım çalışması ve motivasyonla iş gücünü yapılandırmayı tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. İş yükü ve çalışmaları hedefleme, analiz etme, raporlama ve pozitif iletişimini yaygınlaştırmak için kurgulanmıştır.

Seminer İçeriği

İş Yönetimi:
• Yöneticinin kendi alanının tanıması, ve düzenli kontrolü
• Kendi alanındaki iş yükü ve iş gücü sınırlarını belirlemesi
• 5S mantığıyla görülmez alanların görünür alan dönüştürülmesi
• Çalışanlarının iş yükü dağılımının ve performans hedeflerinin belirlenmesi, takibi
• Müşterini tanımlama, müşteri isteklerini belirleme ve performans göstergelerinin takibi
• Tedarikçilerin tanımlanması, performans göstergelerinin belirlenmesi ve takibi
• Görsel yönetim alanı nasıl yapılır?

Davranış Yönetimi:
• Çalışanların motivasyonu, takım ruhu, ortak değerler nasıl sağlanmalı?
• Pozitif iletişim nedir? niçin gerekli? nasıl kurulmalı?
• Farkındalık nasıl artırılır?
• Problem çözme, iş bölümü, aksiyon takibi , rutin kısa toplantılarda verimlilik
• Delegasyon

Katılımcı Profili:
Beyaz yaka Orta veya üst düzey yöneticiler,
Mavi yaka formen, ustabaşı, takım lideri rollerindeki çalışanlar

Süre: 1 Gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]