YALIN ALTI SİGMA TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Yalın yaklaşım kayıpları, 6 sigma ise değişkenliği azaltarak mükemmelliğe ulaşmayı hedefler. Bu yaklaşımların bileşimi müşteri memnuniyetini arttırır. Bu eğitim kapsamında her iki yaklaşım hakkında temel kavramlar özetle açıklanmaktadır. Eğitimde, örnekler sanayi uygulamalarından verilecektir. Yalın yaklaşım; üretim, yönetim ve tedarik zincirine uygulanabilen bir felsefedir. Yatırım yapmadan, israfları yok ederek, maliyetleri azaltmayı, teslim süresini kısaltmayı ve kaliteyi arttırmayı hedefler. Değer akış haritalama, pokeyoke, SMED, TPM, 5S, Jidoka, Standart İş, Hücresel üretim, Tek parça akış, Kanban, vb bazı teknikleri içerir. Bu teknikler birbiriyle ilişkilidir. Tam bir sonuç alınabilmesi için yönetim tarafından benimsenip, belli bir proje planı dahilinde uygulamaya alınmalıdır. Bazı teknikler bağımsız olarak uygulanabilse de toplam verimliliğe yansıması açısından bütünsel uygulama tercih nedenidir. Altı Sigma metodolojisi ise; kritik müşteri ihtiyaçlarına öncelik veren, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) yöntemini kullanan, istatistiksel hesaplamalara dayanan, süreçlerdeki değişkenliği önlemeye yönelik yönetim aracıdır. İki yaklaşımın kaynaşması ile elde edile yalın 6 sigma aşağıdaki nedenlerden dolayı gereklidir; 1) Yalın, süreçleri istatistiksel olarak kontrol altına alamaz. 2) 6 sigma tek başına süreç hızını arttıramaz veya yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltamaz. Yalın 6 sigma; ürün / bilgi değer akışının iyileştirmek suretiyle israfı yok eder ve değişkenliği azaltarak, müşteri ve diğer paydaşlara maksimum değeri sağlar.

Eğitim İçeriği

 • Yalın felsefe, 6 sigma tanımı
 • 7 İsraf (Muda diye geçer. Taşıma, stok, gereksiz hareketler, bekleme, fazla üretim, fazla işlem, hatalar diye sınıflandırılır.)
 • Değişkenlik
 • Takım yapısı
 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) Yalın 6 sigma aşamaları

Tanımlama aşaması:

Sorunun tanımlanması, Müşterinin belirlenmesi, Kritik süreç haritasının çizilmesi, Kritik Kalite Özelliklerinin (KKÖ) belirlenme, Proje kapsamının gözden geçirilmesi, Proje bilgilerinin güncelleştirilmesi Ölçme aşaması:

 • Değer Akış Haritalama-Mevcut Durum
 • Kontrol edilebilen değişkenlere (girdi/çıktı) ilişkin veri toplama yönteminin belirlenmesi
 • Ölçüm sisteminin yeterliliği (MSA),
 • Verinin toplanması,
 • Sürecin yeterliliğinin hesaplanması,
 • Sürecin 6 sigma seviyesinin tespit edilmesi.

Analiz aşaması:

 • Olası nedenlerin belirlenmesi,
 • Kullanılan teknikler: Beyin fırtınası, Sebep-sonuç diyagramı, 5 neden, İPK tabloları, vb.

İyileştirme Aşaması:

 • 5S ve Görsel Fabrika, Hücresel üretim ve takt zamanı,
 • Çekme sistemi ve Kanban ,
 • TPM (Toplam üretken bakım) & OEE (Ekipman verimliliği),
 • SMED (Tekli dakikalarda kalıp değişimi),
 • Poka Yoka (Hata yalıtımı),
 • Jidoka (Üretim durdurma yetkisi),
 • Çözümlerin önceliklendirilmesi ve seçimi,
 • Standart iş
 • Değer Akış Haritalama – Gelecek Durum, Çözümün pilot uygulaması

Kontrol aşaması:

 • Kontrol planları,
 • Kazançların hesaplanması,
 • Kalitesizlik maliyetleri
 • Projenin sahiplerine teslim edilmesi

Süre: 3 gün (Eğitimin kurum içinde düzenlenmesi önerilir.)


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]