VDA 6.3 SEMİNERİ

VDA 6.3 Proses Denetimi , Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır.

VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla son olarak 2016’da revize edilmiştir.

VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından iç proses denetimlerinde, mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor. Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı. Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Eğitim İçeriği:

• P2: Proje Yönetimi
• P3: Ürün & Proses Geliştirmenin Planlanması
• P4: Ürün & Proses Geliştirmenin Gerçekleştirilmesi
• P5: Tedarik Yönetimi
• P6: Üretim ve Proseslerin Analizi
• P7: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Desteği ve Servisi

Eğitim Planlaması:

  1. Gün:

1.Kısım : Tanışma
2.Kısım : Kalite Yönetim Sistemleri
3.Kısım : VDA 6.3 Süreç Denetim Yöntemi
4.Kısım : Denetçi Yeterlilikleri
5.Kısım : Denetim Gerçekleştirilmesi

  1. Gün:

6.Kısım : P2-P7 Denetim Soru Listelerinin Kullanımı
7.Kısım : Örnek Vaka Çalışması
8.Kısım : Sorular ve Kapanış

Kimler Katılmalı: IATF 16949 standardı eğitimlerini almış ya da 16949 standardı ve uygulamalarına hakim olanlar.