ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ SEMİNERİ

Eğitim Amacı

Bu eğitimde öncelikle kavramsal tasarımdan başlayan ve seri üretim aşamasında sona eren ürün geliştirme süreç aşamaları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca ürün geliştirme sürecinin farklı aşamalarında kullanılan bazı teknikler ve araçlar özetle (Pazarlama planı, QFD, FMEA, Pugh seçim matrisi, vb.) açıklanmaktadır. Eğitimle, pazarlama sürecinden başlayarak, ürün geliştirmenin çeşitli aşamalarında görev alacak teknik personele, ürün geliştirme sürecinin tüm aşamalarına yönelik bütüncül farklı bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Yenilikçilik ve ürün geliştirme (yenlikçiliğin tanımı, ürün geliştirmedeki yeri, yenlikçilik prensipleri, yenlikçilik ile ilgili grup çalışması)
 • Ürün geliştirme yaklaşımları (Ardışık mühendislik, eş zamanlı mühendislik, İki kavramın karşılaştırılması)
 • Pazarlama planı (Amaç, kapsam, aşamalar, hedefler, pazarlama stratejileri)
 • Ürün hayat çevrimi
 • Proje yönetiminin önemi (proje kitabı)
 • Tasarım ilkeleri; (X) için tasarım
 • Kolay üretilebilirlik (Montaj ve üretim-Plastik enjeksiyon uyumlu tasarım, vb.)
 • Çevre için tasarım
 • Servis için tasarım
 • 6 sigma için tasarım
 • Ürün geliştirme sürecinin adımları;
 • Kavramsal tasarım (QFD, kavram oluşturma, kavram seçimi, Pugh matrisi)
 • Tasarım: tasarım (Tasarım FMEA), üretim mühendisliği (Proses FMEA), prototipleme-hızlı prototipleme yöntemleri
 • Devreye alma: Proses mühendisliği (üretim sisteminin tasarımı, tekrarlı üretim)
 • Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi (değer analizi)
 • Tasarım kalitesinin ölçülmesi (Performans ölçütleri)
 • ISO 9001 ve tasarım

Süre: 2 gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]