TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TPM), OTONOM YÖNETİM VE OEE ANALİZİ

Eğitimin Amacı

Toplam verimli bakım, tüm çalışanların katılımı ile; Ekipman verimliliğini arttıran, Kayıpları yok eden, maliyeti azaltan, üretimde esnekliği sağlayan, ürün kalitesini arttıran faaliyetler bütünüdür. Eğitimle amaçlanan; katılımcılara toplam – kuruluşun başarısındaki etkilerini değerlendirmektir. Eğitimde Toplam Verimli Bakım uygulamaları açısından büyük öneme sahip olan Toplam Ekipman Etkinliği(OEE) analizleri ile Otonom bakım yönetimi konuları da detaylı olarak ele alınacaktır. 1. Toplam Üretken Bakım (TPM) Sistemi ve Gelişim Süreci 2. TPM hedefleri, ana faaliyetleri, uygulama adımları 3. Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) ve 16 Büyük Kayıp

3.1. 16 Büyük Kayıp

3.1.1. Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan 8 Büyük Kayıp 3.1.2. İşgücü Etkinliğini Kısıtlayan 5 Büyük Kayıp 3.1.3. Malzeme ve Enerjiye İlişkin 3 Büyük Kayıp

3.2. OEE Hesabı & Analizi;

3.2.1. EE ve OEE’ye Etki Eden Faktörler 3.2.2. EE ve OEE Hesabı 3.2.3. EE ve OEE Değerlerinin Yorumlanması

4. TPM Pillar Yapısı (Sütunları / Komiteleri)

4.1. Odaklanmış İyileştirme 4.2. Otonom Yönetim 4.3. Planlı Bakım 4.4. Gelişen Kalite 4.5. Erken Ürün/Ekipman Yönetimi 4.6. Eğitim 4.7.  Ofis TPM 4.8. SEÇ – Sağlık Emniyet ve Çevre

5. TPM Metodolojileri

5.1. Pillarlar ve Kullandıkları Metodlar 5.2. TND (Tek Nokta Dersi) 5.3. Görsel Fabrika, Andon Işıkları, Kaizen Tablosu, Peryodik Kontroller, 5.4. Yönlendirme Komitesi Toplantıları, Günlük Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları, Saha Takımları 5.5. Kayıp Kırılımı, Pareto Analizi, Hedef Belirleme, 4M Balık Kılçığı, 5 Neden, Eylem Planı 5.6. TPM’de Kilit Performans Göstergeleri

6. Örnek Olay Uygulamaları, Videolar

Kimler Katılmalı

TPM uygulamaya karar vermiş fabrikalarda, mavi yakalıları bilgilendirecek ve eğitecek, uygulamaların “kurmay”lığını yapacak yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustabaşılar. Üretim ve bakım biriminde çalışan ve Otonom Bakım faaliyetlerini ve uygulama örneklerini öğrenmek isteyen yöneticiler, mühendisler.

Süre: 3 gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]