TERAZİ KALİBRASYONU

EĞİTİM İÇERİĞİ:

  • Kütle standartlarının tanıtılması
  • Ağırlıkların doğruluk sınıfları
  • Terazi ile ilgili genel tanımlar
  • Terazi kullanım yerinin s eçimi
  • Teraziler için öngörülen metrolojik şartlar
  • Terazi test ve kalibrasyonu yöntemleri
  • Belirsizliklerin hesaplanması yöntemleri
  • Terazi kalibrasyonu çalışması
  • Sonuçların raporlanması
  • Değerlendirme (sınav)

SÜRE: 1 gün