TEKNİSYENLER İÇİN KAYNAK TEKNOLOJİSİ KURSLARI

KURS İÇERİĞİ:

1.Oksigaz Kaynağı
1.1. K aynağın Tanımı, Özellikleri, Önemi, Sınıflandırılması
1.2. Malzeme
1.2.1. Malzemenin Tanımı ve Sınıflandırılması
1.2.2. Demir
1.2.3. Alaşımlar
1.2.4. Çelik
1.2.5. Demir Olmayan Bazı Metaller
1.3.Oksi-Gaz Kaynağının Tanımı ve Önemi
1.4 Oksi-Gaz Kaynağının Temel Elemanları
1.5 Uygulama
2.Metal Ark Kaynak Yöntemi (MMA)
2.1.Kaynak temel bilgisi
2.2.Kaynak makineleri
2.3.Kaynak dolgu malzemeleri
2.4.Kullanım alanları
2.5.Kaynak hataları
2.6.Uygulama
3.Gazaltı Kaynak Yöntemi (MAG/MIG)
3.1.Kaynak temel bilgisi
3.2.Kaynak makineleri
3.3.Kaynak dolgu malzemeleri
3.4.Koruyucu gazlar
3.5.Kullanım alanları
3.6.Kaynak hataları
3.7.Uygulama
4.TIG Kaynak Yöntemi
4.1.Kaynak temel bilgisi
4.2.Kaynak makineleri
4.3.Kaynak dolgu malzemeleri
4.4.Koruyucu gazlar
4.5.Kullanım alanları
4.6.Kaynak hataları
4.7.Uygulama

SÜRE: 6 gün (48 ders saati)
KİMLER KATILMALI: Kaynak bilgisi olan teknik elemanlar