SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Günümüzde kuruluşlar faaliyetlerini süreç kavramını kullanarak yönetmektedirler. Süreçlerin kontrol altında olması süreçlerin çıktıları olan ürünlerin de beklenen kalite seviyesinde olmasını sağlayacaktır. Bu eğitim, süreçlerin tanımlanması, kontrol altında tutulması ve standartlarının geliştirilmesi için izlenen yolların anlatılması ile süreç iyileştirmede kullanılan tekniklerin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim İçeriği

  • ISO 9001:2008 standardının süreç yönetimi gereklilikleri (Süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, dokümantasyonu, performans göstergeleri, hedefler)
  • Organizasyon yapılarına göre süreç yönetimi
  • Stratejik planlama (öncelikli iyileştirilecek süreçlerin seçiminde kullanıldığından bu konu özetle anlatılacak)
  • Süreç iyileştirmenin önemi
  • Süreç iyileştirme adımları (Kritik sürecin belirlenmesi, kritik başarı faktörleri, AHP yöntemi, iyileştirme ihtiyaç / etki analizi yöntemi, adımlar arası kopukluk analizi, katma değer yaratan / yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi, iyileştirme ekibinin kurulması, sürecin incelenmesi, çözümlerin önerilmesi, pilot uygulama, standartlaştırma ve takip)
  • Süreç iyileştirmede kullanılan teknikler (Kademeli- sıçramalı iyileştirmeler, 6 Sigma (DMAIC) yaklaşımı, hatasızlaştırma (poka yoke), yalın üretim, kıyaslama, temel problem çözme teknikleri, vb.)

Süre: 1 gün

Kimler Katılmalı: Süreç kurma, geliştirme ve iyileştirmesinde görev alabilecek (tasarım, üretim, kalite, satış, ithalat ve ihracat gibi) ve süreçleri iyi tanıyan orta ve üst düzey yöneticiler.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]