STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

Eğitimin Amacı

Stratejik yönetim kurumun vizyon ve operasyonel çevresi için hedef belirler.

Stratejik Yönetim, işletmelerin geleceğini nasıl şekillendireceklerini belirledikleri ve ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Eğitimde stratejik yönetim ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması; şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon, misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesi konuları tartışılacaktır.

Eğitimin İçeriği

  • Stratejik Yönetim Temel Kavramları,
  • Stratejik Yönetim Süreci,
  • İç ve dış çevre analizi(SWOT analizi),
  • Misyon, vizyon, değerler,
  • Stratejik Amaçlar,
  • Stratejiler,
  • Stratejilerin iş planlarına yayılımı,
  • Stratejilerin süreçler vasıtasıyla yayılımı,
  • İzleme, değerlendirme.

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: İlgi duyan herkes


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]