SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMLERİ

a) Mühendisler İçin Otogaz İstasyonlarında LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi

TMMOB Üyesi Mühendislere Yönelik Olarak düzenlenen Eğitimler 3 yarım gün (18 ders saati) sürmekte; eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olanlar için “sorumlu müdürlük” belgesi düzenlenmektedir. Eğitime başvuru için İlgili Odaya kayıtlı olmak ve aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

b) Teknikerler İçin Otogaz İstasyonlarında LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi

Anılan Yönetmeliğin 14. maddesinde “meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi” programlarından mezun olanlar ve “kimyager” unvanını almış olanlarda LPG Otogaz İstasyonu sorumlu müdürü olarak görev alabilmektedir.

Eğitim Süresi: 5 yarım gün

c) Dolum Tesislerinde Sorumlu Müdürlük Eğitimi

Yönetmeliğe göre TMMOB Üyesi (Makina, Çevre, Kimya, Petrol Mühendisleri); LPG dolum tesislerinde sorumlu müdürlük yapabilmektedirler. Bu ünvana hak kazanılabilmesi için; öncelikle (A. şıkkında) belirtilen otogaz istasyonlarında sorumlu müdürlük eğitimine katılım gereklidir. İkinci modül eğitimi olan dolum tesisi yöneticiliği 1 günlük eğitimine devam ederek; kurs sonrasında düzenlenen sınavlarda başarılı olunması gereklidir.

Eğitim Süresi: 1 gün

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimlerine Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Mühendislere dönük eğitimlerde başvuru esnasında 2 adet fotoğraf, Oda- aidat ödenti belgesi ve nüfus fotokopisi gereklidir. Teknikerler için Oda üyeliğine ilişkin belge istenmemektedir. Bunun yerine diplomanın noter onaylı fotokopisi sunulmalıdır.

İstasyon Sorumlu Müdürlük Belgelerinin Düzenlenebilmesi İçin Evraklar

Eğitimler sonunda sınav vardır; başarılı olanlara katılım belgesi düzenlenmektedir. Katılım belgesi ve bağlı olunan Oda tarafından istenen evrakların sunulması sonrasında Sorumlu Müdürlük Belgesi ilgili Oda tarafından düzenlenir. Belgenin düzenlenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeler eğitim esnasında kursiyerlere iletilmektedir.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]