ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim ile ISO 31000 Risk Yönetimi Klavuz standardına göre kavranması, kurumsal risk yönetiminin temel prensipleri, risk yönetimi prosesi ve ilgili bazı risk yönetim teknikleri konusunda bilgiler sunulacaktır. Kuruluşlar hedeflerinden sapmalara yol açan riskleri yönetmek, hedeflere güvenle erişebilmek, yönetim sistemlerinde risk yönetimi esaslı bir yaklaşımla sürekli iyileşmeyi, müşteri ve/veya ilgili tarafların memnuniyetini artırmayı, maliyetlerini azaltmayı ve rekabet sisteminde öne çıkmayı istemektedir. Risk yönetimini kuruluş içerisinde yaygınlaştırmanın avantajlarından birisi de hissedarların ve paydaşların yönetime güven duygusunu yükseltmesidir.

Bu eğitimde yönetim sistemlerinde kullanılan yaygın teknikler ve ilgili teknik mevzuatlar hakkında farkındalık sağlanacak, pratik uygulamalar yapılacak ve katılımcılar risk yönetiminin esaslarını kendi geliştirebileceği tekniklerle iş sahalarına adapte edebilecek ve kuruluş içi risk yöneticisi olabilmenin temel seviyesinde bilgi sahibi olabileceklerdir.

Eğitimde katılımcılara riskleri yönetme, riskleri değerlendirme ile ilgili uygulamalar ve örnekler sunulacak olup, ISO 9001 ve onunla bütünleşik diğer yönetim sistemi standartları (çevre, ISG, enerji vb.) şartlarının risk yönetimi ile ilişkisi açıklanacak ve etkin bir Kalite, Çevre, İSG vb. bütünleşik yönetim sistemi uygulamaları için temel yaklaşımlar hakkında bilgi verilecektir.

Bu eğitim içeriği aynı zamanda ISO 19011:2018’de tanımlanmış olan iç tetkikçilerin risk yönetimi konusunda ilave bilgi ve becerilere sahip olması şartına da odaklanarak hazırlanmıştır. İç denetçi eğitimi almış, kuruluşlarında içi tetkikçi olan katılımcılara risk odaklı yaklaşım ile tetkik gerçekleştirebilmesi için örnekler sunulacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimine Giriş
 • Yasal Mevzuatlar ve Risk Yönetimi İlişkisi
 • Kurumsal Risk Yönetimi, ilgili Standartlar ve kavramlar
 • Yönetim sistemlerinde yüksek seviye yapılanma (HLS) ile ilişkisi
 • Kurumsal Risk Yönetimi ve Yönetim Sistemi Standartları İlişkisi
 • Proses Odaklı ISO 31000 Risk Yönetimi ve Proses Analizi (“Turtle Diyagram” yardımı ile)
 • ISO 31000:2018’e göre Riski Yönetmenin Temel Adımları ve prensipler
 • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Süreci ve Kuruluştaki Yöntemlerin tanımlanması (Prosedür oluşturma)
 • Risk Gruplarının Tanımlanması, türlerine göre risklerin sınıflandırılması
 • Risk Yöneticisi belirleme, Risklerle ilgili iletişim, danışma ve denetleme süreçleri
 • Yaygın kullanılan Risk Değerlendirme Teknikleri (ISO 31010:2018’e göre)
 • Yönetim sistemlerinde riskleri ve fırsatları belirleme, değerlendirme için seçilen teknikler, örnekler
 • Operasyonel proseslerde risklerin ve fırsatların belirlenmesi (Sonuç/Olasılık Matrisi ve Kök Neden Analizi teknikleri yardımı ile uygulamalar)
 • Risklerin/Fırsatların Önceliklendirilmesi ve Eylem Planlarının Oluşturulması

Eğitimin Süresi: 6 saat (1 gün) – çevrimiçi, 12 saat (2 gün) –sınıf ortamı yüzyüze (grup çalışması ve uygulamalar çoğaltılarak)

Kimler Katılmalı: Kuruluşlarında riskleri yönetmek, kurumsal risk yönetimini kavramak ve metotları öğrenmek isteyen yöneticiler, risk yöneticisi adayları, ISO 31000:2018 standardı hakkında bilgilenmek ve risk yönetim prosesi ve temel yaklaşımlarını entegre yönetim sistemlerinde uygulamak isteyen kalite, insan kaynakları, bakım, enerji ve benzer disiplindeki sorumlular, ara düzey yöneticiler, iç denetçiler

Eğitim sonunda tüm katılımcılara, “ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Temel Bilgilendirme Katılım Belgesi” sunulacaktır.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]