UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ (PMI UYUMLU)

Eğitim Amacı

Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.

 • Proje yönetim kavramlarının gelişim süreci ve tanımı
 • Proje yönetim süreçleri – PMI
 • Proje yöneticisi kimdir?
 • Proje yönetim süreci değişkenleri
 • Proje tanımlama
 • Proje kalite seviyesi
 • Proje yönetim fonksiyonları
 • Entegrasyon ve koordinasyon teknikleri
 • Proje planlama süreci
 • Yapılacak işler listesi
 • Organizasyon yapısı
 • CPM (kritik yörünge yöntemi) ile planlama
 • Maliyet oluşumları
 • Proje uygulama süreci
 • Projelerde Raporlama Teknikleri
 • Proje Değişim Yönetimi
 • Projelerde risk yönetimi teknikleri
 • Projelerde takım çalışması ve liderlik yöntemleri
 • İletişim becerileri

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: Üst, Orta Kademe Yöneticileri; Üretim ve Ar-Ge Mühendisleri, Proje Yönetici ve Ekipleri.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]