METROLOJİ VE KALİBRASYON EĞİTİMLERİ (GENEL BİLGİLER)

BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI

EĞİTİMLERE KİMLER KATILMALI:
Firma içi kalibrasyon yapan mühendis veya teknisyenler, kalibrasyondan sorumlu kalite güvence personeli.

KAYIT:
Eğitimlere başvuru en geç eğitim tarihinin 3 gün öncesine kadar KALMEM’e faks yolu ile veya internet sitesinden yapılmalıdır. Başvuruda katılacak kişi ve kurumun isim, adres, telefon, fatura bilgileri ve katılımcıların MMO’ya üye olmaları durumunda üye sicil No’su belirtilmelidir.

KATILIM BELGESİ:
Sınavsız eğitimlere katılanlara “Katılım Belgesi” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen baraj notunun üstünde puan alanlara “Başarı Belgesi”, altında puan alanlara ise “Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılımcıların, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

ÖDEME:
Seminer ücretlerine öğle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notları dahildir.
MMO üyeleri ile, 3 kişi ve üzeri gruplara %20 indirim uygulanır.

Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO İzmir Şubesi‘ne fakslanması gerekmektedir. (Ödemeler, eğitimden en az 5 gün öncesinden Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Teknik Hizmetler Belegelendirme Birimi Hesabı T.İş  Bankası Yenişehir Şb.4218-5994223 no‘lu Banka Hesabımıza (IBAN NO:TR79 0006 4000 0014 2185 9942 23)  ya da Şubemiz veznesine yapılır.)

Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, dekontun KALMEM’e fakslanması gereklidir.

Bilgi ve Başvuru: M. Berkay Eriş
Telefon/Faks: 0 232 348 40 50
Adres: 251 Sok. No:33 D:2 Manavkuyu / Bayraklı – İZMİR
İnternet Sitesi: http://www.kalmem.org
Başvuruda öncelik esas alınmaktadır.
Lütfen ilgilendiğiniz eğitimler için Başvuru Formunu doldurarak 0.232.348 40 50 No‘lu faksa iletiniz.

Eğitim Başvuru Formu