LPG YETKİLİ PERSONEL KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI:
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 maddesi ve 07 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 25 Mart 2006 tarih ve 2 6119 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği‘ne göre LPG piyasasında görev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitim ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Odamız anılan eğitimleri, ülke genelinde etkin ve yaygın olarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ara teknik elemanlara yönelik düzenlenen kurslar:

LPG TAŞIMA PERSONEL KURSU:
Bu kurs; karayollarında LPG‘nin dökme olarak taşınmasında görev yapan kamyon veya çekici şoförlerinin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.
KURS SÜRESİ: 2 gün, 16 saat

LPG DOLUM VE BOŞLATIM KURSU:
Bu kurs; LPG‘nin doldurulması veya boşaltılması operayonlarında görev a lan tüm p ersonelin (dolum personeli, tüp personeli, tanker dolum personeli, otogaz dolu personeli, pompacılar v.b.) işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.
KURS SÜRESİ: 2 gün, 16 saat

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
Bu kurs, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım, dağıtım personelinin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.
KURS SÜRESİ: 1 gün, 8 saat

LPG TEKNİK PERSONELİ KURSU:
Bu kurs LPG test ve muayene elemanları; tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.
KURS SÜRESİ: 2 gün, 16 saat