LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK, TEKNİK VE İŞLETME PERSONELİ EĞİTİMLERİ

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük, Yetkili Teknik ve İşletme Personeli Eğitimleri

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 maddesi ve 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği gereğince LPG piyasasında görev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitim ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 13. maddesi’nde “Dolum tesisi ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür çalıştırılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Bilgi ve Başvuru: Volkan Kazanç
Tel: (0232) 462 33 33 / 214
Faks: (0232) 486 10 50