LABORATUARLARDA ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ UYGULAMALARI

ISO 17025 Labratuvar akreditasyonu Standardında, ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi ve rapor edilmesi ile ilgili gereklilikler yer almaktadır. Ölçüm belirsizliği, ölçüm sonuçlarıyla birlikte gözetilmesi gereken temel bir parametredir. Ölçülen miktarlara oranla karşılaşılabilecek değerler aralığını tanımlar. Ölçüm değerinin hangi sınırlar içinde yer alacağını ve güven düzeyini yansıtır. Ölçümle ulaşılan değerlerin tanımlanmış belirsizlik aralığı içinde yer alması halini bir güvenilirlik seviyesi ile birlikte ifade eder. Ölçüm belirsizliği genel olarak birçok bileşeni içerir. Bu bileşenlerin bir kısmı, ölçüm serileri sonuçlarının istatistiksel dağılımına bakılarak tahmin edilebilir ve deneysel standart sapma yardımıyla tanımlanabilir. Eğitimimizde test ve kalibrasyon laboratuvarları için ölçüm belirsizliğinden nasıl yararlanılacağı aktarılmaktadır.

Kavramları

Kalibrasyon ve Deney,Doğruluk ve Hassasiyet, Güvenilirlik Seviyesi

İlgili Standardlar ve Yöntemler

Matematiksel Tanımlar, Standard Belirsizlik Tipleri

Belirsizlik Analizi

Ölçüm Prosedürü ; Ölçümlere Etki Eden Parametreler ; Belirsizlik Model Fonksiyonu

Uygulama

Belirsizlik Bütçesinin Belirlenmesi; Ölçüm Belirsizlikleri Hesaplaması (Excel programında)

Süre: 2 gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]