KAZANLARIN İŞLETİLMESİNDE YARDIMCI PERSONEL KURSU

Kursumuz,

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik  Şartları Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikler

gereği düzenlenmekte ve uzman üyelerimiz tarafından verilmektedir.

Kursumuz sonunda, kuruluşunuzda bulunan kazanları işletmekte görevli personeliniz, kazanlarının güvenli, verimli ve çevreyi koruyarak işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.

Kurs İçeriği:

 • Sıcaklık, Isı ve Basınç Kavramları
 • Yakıtlar(Katı, Sıvı,Gaz), Yanma, Yakma Sistemleri
 • Kazanlar ve Kazan çeşitleri
 • Kazan Donanımları
 • Kazan Yardımcı Donanımları
 • Kazanların işletilmesi.
 • Kazanlarda İş güvenliği  ve Önlemleri
 • İşletmelerde yangın ve Güvenlik Önlemleri

DÖNEM         KURS BAŞLANGIÇ                   BİTİŞ
7                          29.07.2013                                        02.082013
8                         02.09.2013                                       06.09.2013
9                         07.10.2013                                        11.10.2013
10                        11.11.2013                                         15.11.2013
11                        16.12.2013                                         20.12.2013

Kurs saatleri: 13.00 – 17.50

Kimler Katılmalı:
Kazanları işletmekle görevli usta ve işçiler