KALİTE(SİZLİK) MALİYETLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Hızla gelişen ve değişen iş dünyasında, müşteri taleplerini rekabet gücümüzü arttırarak karşılamak çok önemlidir. Ürün- hizmeti uygun fiyatla ve kalitede sunmak, öncelikle maliyet düşürme stratejileri ile mümkündür.

Kalite,  müşteri ve pazar taleplerine karşı,  bilinen ve oluşabilecek ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme yeteneğidir.  Bunu gerçekleştirmek için, bir seferde doğru yapma, kayıpları görme ve önleme, yok etme, azaltma ve sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetler gereklidir. Ölçemediğimiz ve kontrol edemediğiniz şeyi iyileştiremeyeceğimiz için, kalite(sizlik) maliyetlerini de tanımlamak, ölçmek, değerlendirmek ve iyileştirmek için maliyet analizleri yapmak zorundayız. Kalite maliyeti yönetimi, hem maliyetimizi düşüren, hem de kaliteyi arttıracağı için müşteri memnuniyetini arttıran etkin bir işletme yönetimidir.

Kuruluşlarda kalite, üretim, ARGE birimlerinin ortak çalışması ile muhasebe yönetimine entegrasyon yapılarak gerçekleştirilir. İşletmenin dinamiğine göre,  kuruma özel şekillenir. Kısacası kalite maliyeti hesaplamasıyla,  kalitenin para cinsinden  ifade edilmesi sağlanır. Bu eğitim katılımcıların, kalite ve kalitesizlik maliyetlerini tanımlayabilmesi, alt bileşenlerini belirleyebilme, yapılandırma, analiz etme, raporlama yapabilmesi hedeflenerek kurgulanmıştır.

Eğitim İçeriği

  • Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri nedir? Neden hesaplanmalıdır?
  • Kalite maliyet Modelleri (PAF Modeli, Süreç odaklı maliyet Modeli, ve diğerleri)
  • Kalite maliyetlerinin sınıflandırılması
  • Kalite maliyetlerinin analizi
  • Kalite maliyetlerinin raporlanması
  • Kalite maliyetleri uygulama örnekleri

Kimler Katılmalı: Özellikle muhasebe ve kalite birimleri ile ürün maliyetine tesir eden birimlerden sorumlu kişiler,  orta veya üst düzey yöneticiler,

Süre: 2 Gün