İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLU EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

İş dünyasında kalitenin geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve sorunların teşhisi ve analizi konularında istatistiksel yöntemlerin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. İstatistiksel yöntemlerden biri olan, istatistiksel süreç kontrolün temel amacı süreçteki özel nedenleri yok ederek süreci kontrol altında tutmak ve hataları gidermektir. Bu programın ilk gününde, eğitim boyunca karşılaşılacak olan temel istatistiksel teknik ve terimlerin tanıtılması ve bu tekniklerin karar sürecinde uygulanması ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Aynı günde daha sonra yaygın olarak kullanılan X-R tablosu detaylı biçimde anlatılacak ve yorumlanacaktır. Eğitimin ikinci gününde ise X-MR tablosu, Makina ve süreç yeterlilik çalışmaları(Cmk,Ppk,Cp,Cmk) ile niteliksel kontrol tabloları (P, np, c ve u) anlatılacaktır.Ayrıca ilk onay işleminde oldukça yaygın olarak kullanılan Pre-kontrol yöntemi ile diğer kontrol tabloları hakkında bilgi verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • İstatistik ve ölçme
  • İstatistiğin uygulaması
  • İstatistik uygulamalarında süreç
  • İstatistiksel ölçüler
 • Veri toplama
  • Ana kütle ve örnekleme
  • İstatistiksek seriler
 • İstatistiksel kavramlar
  • Normal dağılım, z-tabloları
  • Ortalama, mod, medyan
  • Değişim aralığı
  • Değişkenlik ve standart sapma
  • Kararlılık
 • Temel istatistiksel teknikler
  • Histogram
  • Pareto diyagramı
  • Neden-sonuç diyagramı
  • Doğrusal regresyon
  • Dağılma diyagramı
  • Eğilim diyagramı
  • Akış diyagramı
  • Kontrol tablosu
 • İstatistiksel Süreç Kontrolu
  • X-R tabloları
  • X-MR (X – Hareketli Aralık)
  • p, np, u ve c tabloları
  • Yorumlama ve analiz
 • Süreç Yeterliliği (Cp,Ppk,Cmk,Cpk)
 • Diğer Süreç Kontrol Tabloları
  • Pre-kontrol
  • Üstel ağırlıklı hareketli ortalama tablosu (EWMA)
  • Birikmiş toplam kontrol tablosu (CuSum)
  • Çok değişkenli kontrol tablosu (multivariate control charts)
  • Regresyon kontrol tablosu
  • Short – run kontrol tabloları
  • Bölge kontrol tablosu – Zone chart

Eğitimde aktif katılım ve grup çalışmaları esastır. Gerçek hayatta Karşılaşılabilecek örnekler üzerinde çalışılır. Bu çalışmalara yardımcı olmak üzere, katılımcıların eğitime elektronik hesap makinası, getirmeleri yararlı olacaktır.

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan ve temel matematik bilgisine sahip olan her düzeyden personel. Katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlıdır.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]