TS EN ISO/IEC 17025:2017 DENEY VE LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Seminerin Amacı

Katılımcıları, laboratuvarda kalite yönetimi, kalite güvencesi ve akreditasyon ile ilgili bilgilendirmektir.

Seminerin İçeriği

 • Yeni Revizyondaki Değişikliklerin Amacı
 • 17025:2017 Standardının Yapısı
 • 2012-2017 versiyonları arasındaki Temel Değişiklikler Nelerdir
 • ISO / IEC 17025 :2017 Dokümantasyon Özeti
 • Temel Risk Tanımlama Araçları, Örnekler
 • Uygulama 1 (Tarafsızlık Risk Analizi)
 • ISO IEC 17025 İçerik
 • Eski Standard-Yeni Standard Karşılaştırma Tablosu
 • Shall, Should, May ve Can Dağılımı
 • Kapsam
 • Terimler ve Tarifler
 • Bölüm 4 .Genel Gereklilikler; Tarafsızlık,Gizlilik
 • Bölüm 5. Yapısal Gereklilikler
 • Bölüm 6. Kaynak Gereklilikleri;Genel,Personel,Tesisler ve Çevresel Koşulları,Donanım; Metrolojik İzlenebilirlik, Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler
 • Bölüm 7. Proses Gereklilikleri ;Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi, Yöntemlerin seçilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınması,Numune Alma , Deney veya kalibrasyon ögelerinin elleçlenmesi ,Teknik kayıtlar,Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi, Sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınması,Sonuçların raporlanması,Şikayetler; Uygun olmayan iş,Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi
 • Bölüm 8. Yönetim Sistemi Gereklilikleri ;Seçenekler ,Yönetim sistemi dokümantasyonu, Yönetim sistemi dokümanlarının kontrolü, Kayıtların kontrolü, Risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyet, İyileştirme ,Düzeltici faaliyetler ,İç tetkikler ;Yönetimin gözden geçirmeleri

Kimler Katılmalı/Katılım Şartları: Laboratuvar yönetimi veya Laboratuvar teknik çalışanları

Süre: 2 gün (14saat)


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]