ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin tamamına veya sadece birinci gününe, kuruluşlarında ISO 9001 kalite yönetim sistemi (KYS) kurmak, iyileştirmek, belgelendirmek ve standardın yenilenen versiyonu hakkında bilgilenmek isteyenler, kurumsal bir yönetim sistemini hedefleyen yöneticiler; İkinci gününden itibaren ise ISO 19011 denetim standardı 2018 versiyonu ile birlikte KYS’i daha etkin uygulamak, denetlemek ve denetim metotlarını güncellemek isteyen KYS veya ürün ve hizmetlerle direkt irtibatı olan vb. disiplindeki ara yöneticiler, iç denetçiler, iç denetçi veya yan sanayi denetçi adayları katılmalıdır.

Eğitimin ikinci bölümüne katılacak olanlardan, ISO 9001:2015 standart şartlarını bilmesi, daha önce ISO 9001 temel bilgilendirme eğitimine katılmış olması şartı aranmaktadır.  İkinci bölüm, ISO 9001:2015 iç denetçi eğitimi iki günlüktür ve hem ilk günden itibaren katılanlara, hem de dışarıdan yeni katılabilecek iç denetçi adaylarına göre tasarlanmıştır.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim hem ISO 9001:2015, hem de ISO 19011:2018 standartları konusunda temel bilgi ve becerileri 3 günlük ardışık bir programda sunmak ve mesleki yaşamlarında ISO 9001 ve/veya yönetim sistemlerinin diğer versiyonları hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar için önerilecek bir eğitim programı olarak hazırlanmıştır. Eğitim iki bölümden oluşmaktadır. Eğitimin ilk bölümü ISO 9001 kalite yönetim sistemi (KYS) temel bilgilendirme olarak bir günlük bilinçlendirme eğitimidir. Eğitimin ikinci bölümü, iki günlük ISO 9001:2015 iç denetçi eğitimi olarak tasarlanmıştır.

ISO 9001:2015, Yönetim Sistemleri standartları arasında en yaygın uygulanan ve bütünleşik yönetim sistemlerinde temel standart olarak kabul gören uluslararası bir standarttır. ISO 9001 tüm kurum ve kuruluşların, ürün ve hizmetlerine yönelik tüm faaliyetlerini uluslararası çapta ortak bir dile dönüştürerek başarılı bir kurumsal yapı oluşmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 19011 standardı, kuruluşlarda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi vb. diğer yönetim sistemlerindeki temel şartlara uygunluğu sağlamak amacıyla göre denetim yöntemlerinin sunulduğu, iç ve dış denetçilerin sertifikasyonunda faydalanılan uluslararası kılavuz bir standarttır. Eğitimin ikinci ve üçüncü gününde, ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminde, ISO 19011:2018 ile uyumlu bir şekilde etkin bir denetim gerçekleştirmek üzere, denetim prensipleri ve uygulama tekniklerinin öğretilmesi ve tetkikçiler için gerekli yeterlilik ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu eğitimin birinci gününde katılımcılara ISO 9001:2015 ile gelen yeni yaklaşımların, kavramların ve standardın uygulanmasındaki temel şartların anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Eğitim pratik örnekler ve uygulamalarla desteklenecektir. İç denetçi eğitiminde, “KYS” tetkiki için soru listesi hazırlama, tetkik uygulaması örnek grup çalışmaları ile açıklanacaktır. Eğitim sonunda, eğitim etkinliğini ölçmek için sınav yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği (1.Bölüm_1 gün):

 • ISO 9001:2015 Standardı farkındalık
  • ISO 9001 standardının gelişimi, ilişkili standartlar
  • Yüksek seviyeli yapı, arka plan, risk odaklı düşünme
  • Kalite Yönetimi temel kavramlar, PUKÖ Çevrimi, proses yönetimi
 • Kalite Yönetim Sistemini oluşturma ve planlama
  • ISO 9001 Madde 4, 5 – Kuruluşun Bağlamı, Hedefler, Liderlik ve Organizasyon
  • ISO 9001 Madde 6 – Planlama ve Risk Bazlı Proses Yönetimi
 • Kalite Yönetim Sistemi proseslerini uygulama
  • ISO 9001 Madde 7 – Destek faaliyetler ve proseslerin işletimi için çevre
  • Dokümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi
  • ISO 9001 Madde 8 –  Operasyonlar, Planlanması ve Çıktıların Kontrolü
 • Kontrol ve İyileştirme proseslerini uygulama
  • ISO 9001 Madde 9 – Performans Değerlendirme, İç Denetimler, YGG
  • ISO 9001 Madde 10, İyileştirme, Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet

Eğitimin İçeriği (2.Bölüm_2 gün):

 • Denetçilerin ISO 9001:2015 KYS şartlarında sorgulayacağı konular
  • ISO 9001 KYS Temel yaklaşımlar, YSY, PUKÖ, Proses ve Risk Yönetimi genel bilgiler
  • ISO 9001:2015 KYS Şartlarında tetkik edilecek önemli konulara kısa bakış
  • ISO 9001’e göre operasyonel proseslerde performans değerlendirme
  • Uygunluğun Değerlendirmesi (Örnekler, Pratik Uygulamalar)
 • ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Denetimi Standardı Genel Bilgiler
  • Denetim Kavramı ve Denetimin Amacı
  • ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Denetimi Kılavuz Standardı ve Gelişimi
  • 2018 Revizyonu ile gelen yenilikler, Standart Kapsamı ve Terimler
  • Denetim Türleri
 • Denetim İlkeleri ve Denetçi Yeterliliği (ISO 19011:2018 madde 4 ve 7)
  • Denetim İlkeleri
  • Denetçilerin Yeterliliğinin Belirlenmesi
  • Soru Sorma ve İletişim Teknikleri
  • Denetçilerin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
 • ISO 19011’e göre KYS Denetim Programı (ISO 19011:2018 madde 5 ve 6)
  • Denetim Programının Yönetilmesi
  • KYS Denetimi (Uygulama) ve Raporlama
  • KYS Denetimi Performans Takibi (Kontrol)
  • Düzeltici Faaliyetler ve Denetim Programı İyileştirme
 • Denetim uygulaması ekip çalışması ve Sınav

Süre: 3 gün (21 saat) -çevrimiçi

Sınav ve Belgelendirme

Eğitimin sadece birinci gününe katılan katılımcılara ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme eğitimi katılım sertifikası sunulur. Eğitimin tamamına veya gerekli katılım şartını sağlayarak ikinci gününden itibaren katılım sağlayanlara eğitim sonunda sınav yapılır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine iç denetçi katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki uygulamalara katılımlar göz önüne alınır.

Kimler Katılmalı: Kalite yönetim sisteminin kuruluşunda ve uygulamasında, kuruluş içi ve yan sanayi denetlemelerinde görevlendirilecek personel. Eğitim standart şartlarını bilen katılımcılara göre tasarlanmıştır.