ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, enerji performansını sürekli iyileştirerek enerji tasarrufu sağlanmasını temel almaktadır. Kuruluşlar buna bağlı olarak da maliyetlerinde azalma, rekabet güçlerinde artış elde etmektedirler. Bu amaçlara ulaşırken de çevre kirliliğinin azalmasına da katkıda bulunmaktadır.

Bu eğitimde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) temel şartlarının sorgulanması, mevcut sistemle karşılaştırma yapılması için bilgilendirme ile ISO 19011:2018 ile uyumlu bir şekilde etkin bir iç tetkik gerçekleştirmek üzere, uluslararası kabul gören tetkik prensipleri ve uygulama tekniklerinin öğretilmesi ve tetkikçiler için gerekli yeterlilik ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim uygulama ve örnekler sunulacak olup, eğitimin birinci gününde ISO 50001:2018 revizyonu ile yapılan değişiklikler ve EnYS standardı şartlarının temel beklentileri aktarılacak ve adım adım EnYS’nin şartlarına göre denetleme aşamaları açıklanacaktır. EnYS standardının gerekliliklerinden birisi de kuruluş iç tetkiktir. İç tetkik yolu ile kuruluşun EnYS’nin tetkik kriterlerine uygunluk seviyesinin belirlenmesi, EnYS’nin yasal şartlara ve kuruluş koşullarına uyum sağlama yeteneğinin değerlendirilmesi, EnYS’nin hedeflerine ulaşmadaki etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi sağlanmaktadır.

Eğitimin ikinci gününde, EnYS tetkiki için soru listesi hazırlama, tetkik uygulaması örnek grup çalışmaları ile açıklanacaktır. Eğitim sonunda, eğitim etkinliğini ölçmek için sınav yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Enerji verimliliği, yasal ve teknik mevzuatlardaki gelişmeler, yüksek seviyeli yapı (HLS)
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) temel şartları ve tetkik odak konuları
  • Kuruluşun Bağlamı; Enerji amaçları, kapsamı ve Enerji yönetim sistemi (EnYS)
  • Liderlik; Yönetim Sorumluluğu ve Politikalar
  • Enerji Planlaması; EK), Risklerin, EnPG ve Enerji temel seviyesinin belirlenmesi, hedefler ve yönetim programları
  • Kaynaklar; Enerji donanım, yeterlilik, iletişim ve dokümantasyon
  • Operasyon; İşletimin kontrolü, tasarım, satınalma
  • EnYS Performansı değerlendirme; Kontroller ve yasal şartlara uygunluğun değerlendirmesi, enerji denetimleri, yönetimin gözden geçirmesi
  • İyileştirme; Enerji iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi, enerji referans noktasına göre sapmaların hesaplanması, eylem planları
 • ISO 50000 Serisi Enerji denetimleri ve EnYS Denetimleri Temel Bilgiler,
 • ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Denetimi Kılavuz Standardına Giriş,
  • Denetim Türleri
  • Denetim Prensipleri ve Denetim Ekibi Kriterleri
  • Soru Sorma ve İletişim Teknikleri
 • ISO 19011’e Göre Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Denetim Prosesi
  • Denetim Prosesi ve Bir EnYS Denetim Programının Yönetilmesi (Hazırlık)
  • Sahada EnYS Denetimi (Denetimin gerçekleştirilmesi)
  • EnYS Denetimi Değerlendirme (Raporlama)
  • Düzeltici Faaliyetler ve Denetim Programı İyileştirme
 • Kuruluş İçi EnYS Tetkiki Örnek Uygulama
 • EnYS İç Denetçi Değerlendirme ve Sınav

Eğitim Süresi: 14 Saat (2 Gün – Çevrimiçi)

Kimler Katılmalı: Kuruluşlarında EnYS’ni daha etkin kurmak, uygulamak, ISO 50001:2018 yeni standart hakkında bilgilenmek ve iç denetçi yeterliliklerine sahip olmak isteyen EnYS ile ilgili sorumlular, bakım, enerji, kalite ve benzer disiplindeki çalışanlar, enerji yöneticileri ve iç denetçi adayları

Eğitimi başarı ile tamamlayan tüm katılımcılara, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Başarı Belgesi” verilecektir. Başarı sınır puanı 65’dir. Sınav başarı ile tamamlanamaz ise sadece “katılım sertifikası” sunulacaktır.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]