ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

ISO 45001 eğitim, ISO’nun yeni yüksek seviye yapısı ile uyumlu olan ve uluslararası tanınırlığa sahip ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı ISO 45001’in gerekliliklerini anlatmanıza yardımcı olacaktır. Bu eğitimde ilk gün, kuruluşunuzdaki iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyerek, İS&G performansınızı proaktif şekilde iyileştirmenize, güvenli ve sağlıklı bir çalışma alanı yaratmanıza olanak sağlayacak şartlar ele alınacaktır.
Kuruluş içinde, İSG yönetim sisteminin uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Yönetsel bir araç olan bu denetlemelerin, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir.

Bu eğitimde ikinci ve üçüncü günler, katılımcılara iç denetlemelerin nasıl yapılacağını öğretilecektir. Katılımcılar ISO 45001 ve ISO 19011 standartlarına göre denetleme tekniklerini öğrenecekler ve denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

Eğitimin İçeriği
• Temel Bilgilendirme
o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?
o Bir İS&G YS bir kuruluş için neden önemlidir ve faydaları nelerdir?
o ISO 45001’in tarihçesi ve beklenen çıktıları
o Kullanılan terimler ve tarifler
o ISO 45001’in temel kavramları ve yapısı
o ISO 45001’in temel gereklilikleri
o İSG tehlikeleri ve risk analizi
• İç tetkikçi eğitimi
o Akreditasyon ve belgelendirme
o ISO 45001’e genel bakış
o Denetleme tipleri
o Denetimlerde görev ve sorumluluklar
o Denetçi özellikleri
o Denetim tekniği ve planlama
o Denetlemenin gerçekleştirilmesi
o İnsan faktörü
o Bulgular ve uygunsuzluklar
o Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi
o Sınav

Eğitim, alıştırma temeline dayanan, katılımcı odaklı bir yaklaşımla olacaktır.

Sınav ve Belgelendirme
Eğitim sonunda sınav vardır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.

Süre: 3 gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]