ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Seminerin Amacı

ISO 14001 standardı, gerçekleştirilen geniş kapsamlı değişiklikler sonunda Eylül 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu revizyonda, performans ve risk odaklı bir yaklaşımla birlikte yaşam döngüsü gibi yeni kavramlar ön plana çıkıyor.

Kuruluş içinde, çevre yönetim sisteminin uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Yönetsel bir araç olan bu denetlemelerin, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir.

Denetimlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme içindeki her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. ISO 14001 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır. Denetimlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme içindeki her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. ISO 14001 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır.

ISO 14001 denetlemeleri, kuruluşun tüm üyelerini çevresel korumayı, kaynakların korunmasını ve iyileştirilmiş verimliliği destekleyen aktif oyuncular haline getirmekte, yaratıcılıklarına ilham vermekte ve bu yönde yönlendirmektedir.

Seminerin İçeriği

Eğitimin Birinci Günü
İlk gün etkili çevre yönetim sistemi yapısı ve gerekliliklerin tanımlanması ve bunun kuruluşlar için ne anlam ifade ettiğini aktarılacaktır. ISO 14001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında bilgiler aktarılacaktır.

Eğitimin İkinci ve Üçüncü Günü
Katılımcılara iç denetlemelerin nasıl yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar ISO 14001 ve ISO 19011 standartlarına göre denetleme tekniklerini öğrenecekler ve denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

 • Akreditasyon ve belgelendirme
 • ISO 14001’e genel bakış
 • Denetleme tipleri
 • Denetimlerde görev ve sorumluluklar
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim tekniği ve planlama
 • Denetlemenin gerçekleştirilmesi
 • İnsan faktörü
 • Bulgular ve uygunsuzluklar
 • Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi
 • Sınav

Eğitim, alıştırma temeline dayanan, katılımcı odaklı bir yaklaşımla olacaktır. Böyle bir öğrenme şekli tecrübe ve bilgi birikiminizi diğer katılımcılarla paylaşmanıza, size sunulan bilgileri hayata geçirmenize ve kendi iş yerinizde daha iyi şekilde akılda kalmasına ve uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Eğitimde konular, gerçeğe uygun uygulama örnekleri ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri verilir.

Kimler Katılmalı/Katılım Şartları

Çevre güvence sisteminin kuruluşunda, uygulamasında ve denetlemelerinde görevlendirilecek personel. Katılımcıların ISO 14001 standardına hakim olmaları gerekmektedir. Eğitim standart şartlarını bilen katılımcılara göre tasarlanmıştır.

Sınav ve Belgelendirme

Eğitim sonunda sınav vardır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.

Süre: 3 gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]