ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Seminerin Amacı

Kuruluş içinde, çevre yönetim sisteminin uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Yönetsel bir araç olan bu denetlemelerin, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir.

Denetimlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme içindeki her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. ISO 14001 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır.

ISO 14001 denetlemeleri, kuruluşun tüm üyelerini çevresel korumayı, kaynakların korunmasını ve iyileştirilmiş verimliliği destekleyen aktif oyuncular haline getirmekte, yaratıcılıklarına ilham vermekte ve bu yönde yönlendirmektedir.

Bu seminer katılımcılara iç denetlemelerin nasıl yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar ISO 14001 ve ISO 19011 standardlarına göre denetleme tekniklerini öğrenecekler ve denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

Seminerin İçeriği

 • Akreditasyon ve belgelendirme
 • ISO 14001’e genel bakış
 • Denetleme tipleri
 • Denetimlerde görev ve sorumluluklar
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim tekniği ve planlama
 • Denetlemenin gerçekleştirilmesi
 • İnsan faktörü
 • Bulgular ve uygunsuzluklar
 • Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi
 • Sınav

Seminer, alıştırma temeline dayanan, katılımcı odaklı bir yaklaşımla olacaktır. Böyle bir öğrenme şekli tecrübe ve bilgi birikiminizi diğer katılımcılarla paylaşmanıza, size sunulan bilgileri hayata geçirmenize ve kendi iş yerinizde daha iyi şekilde akılda kalmasına ve uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Seminerde konular, gerçeğe uygun uygulama örnekleri ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri verilir.

Kimler Katılmalı/Katılım Şartları

Çevre güvence sisteminin kuruluşunda, uygulamasında ve denetlemelerinde görevlendirilecek personel. Katılımcıların ISO 14001 standardına hakim olmaları gerekmektedir. Seminer standard şartlarını bilen katılımcılara göre tasarlanmıştır.

Sınav ve Belgelendirme
Seminer sonunda sınav vardır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir.

Değerlendirmede sınav sonucu ve seminer süresindeki katılım göz önüne alınır.

Süre: 2 Gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]