ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı
ISO 14001 standardı, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği önemli çevre boyutları ile ilgili şartları kapsar. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir. Çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001 standardı, gerçekleştirilen geniş kapsamlı değişiklikler sonunda Eylül 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu revizyonda, performans ve risk odaklı bir yaklaşımla birlikte yaşam döngüsü gibi yeni kavramlar ön plana çıkıyor.

Eğitim katılımcılara sürdürülebilir bir sistemin önemini değerlendirmelerinde yardımcı olacaktır. Eğitimin ilk gününde, çevre standartlarının ve belgelendirme konularının esasları yanında, ISO 14001 standardı detaylı olarak ele alınmakta ve uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

Kuruluş içinde, çevre yönetim sisteminin uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde işletmelerdeki zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Yönetsel bir araç olan bu denetlemelerin, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir.

Denetimlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme içindeki her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. ISO 14001 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır.

ISO 14001 denetlemeleri, kuruluşun tüm üyelerini çevresel korumayı, kaynakların korunmasını ve iyileştirilmiş verimliliği destekleyen aktif oyuncular haline getirmekte, yaratıcılıklarına ilham vermekte ve bu yönde yönlendirmektedir.

Eğitimin ikinci ve üçüncü günlerinde katılımcılara, iç denetlemelerin nasıl yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar ISO 14001 ve ISO 19011 standartlarına göre denetleme tekniklerini öğrenecekler ve denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

Eğitimin İçeriği
• Akreditasyon ve belgelendirme
• ISO 14001’e genel bakış
• Denetleme tipleri
• Denetimlerde görev ve sorumluluklar
• Denetçi özellikleri
• Denetim tekniği ve planlama
• Denetlemenin gerçekleştirilmesi
• İnsan faktörü
• Bulgular ve uygunsuzluklar
• Raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip denetimi
• Sınav

Eğitim, alıştırma temeline dayanan, katılımcı odaklı bir yaklaşımla olacaktır. Böyle bir öğrenme şekli tecrübe ve bilgi birikiminizi diğer katılımcılarla paylaşmanıza, size sunulan bilgileri hayata geçirmenize ve kendi iş yerinizde daha iyi şekilde akılda kalmasına ve uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Eğitimde konular, gerçeğe uygun uygulama örnekleri ve grup çalışmaları ile tartışılır. Bunlara ek olarak ev ödevleri verilir.

Sınav ve Belgelendirme
Eğitim sonunda sınav vardır. %65′ in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katılım belgesi verilir. Değerlendirmede sınav sonucu ve eğitim süresindeki katılım göz önüne alınır.

Süre: 3 gün