ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Seminerin Amacı

ISO 14001 standardı, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği önemli çevre boyutları ile ilgili şartları kapsar. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir. Çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001 standardı, gerçekleştirilen geniş kapsamlı değişiklikler sonunda Eylül 2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu revizyonda, performans ve risk odaklı bir yaklaşımla birlikte yaşam döngüsü gibi yeni kavramlar ön plana çıkıyor.

Bu seminer katılımcılara sürdürülebilir bir sistemin önemini değerlendirmelerinde yardımcı olacaktır. Seminerde çevre standardlarının ve belgelendirme konularının esasları yanında, ISO 14001 standardı detaylı olarak ele alınmakta ve uygulamalar ile pekiştirilmektedir.

Seminerin İçeriği

  • Yeni revizyon hedeflerini anlamak
  • Yüksek Seviye Yapı (YSY) ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • YSY’nın diğer yönetim sistemi standardları ile birlikte nasıl kullanılabileceğini görmek
  • ISO 14001:2015 değişiklikleri ile ilgili bilgi vermek
  • ISO 14001:2015 şartlarını tanımak (maddeler)
  • ISO 14001:2008’den ISO 14001:2015’e nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek
  • Mevcut ÇYS’nizde değişmesi gereken alanları belirlemek

Süre: 2 gün (14saat)


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]