İŞ YAŞAMINDA MENTÖRLÜK

Seminerin Amacı

Bilgi transferini en üst düzeye taşımak, beceri düzeyini geliştirmek ve planları başarabilmek için etkili MENTÖRLÜK sisteminin kurulması önemlidir. Hazırlanan bu eğitim; kurumda kritik pozisyonlarda görev yapan deneyimli, bilgili ve becerili çalışanların kendileri gibi elemanlar yetiştirebilmelerine yönelik MENTÖRLÜK becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

Seminerin İçeriği

  • Mentörün iletişim becerileri, iletişim şekilleri ve safhaları (algılamak, aktif dinlemek, iletmek algı filtreleri)
  • Mentorün çatışmaları yönetmesi
  • Kurumsal çatışma yaklaşımları (tekil, çoğul, etkileşimci, radikal bakış açıları), çatışmaların pozitif ve negatif etkileri, çatışma çözümünde roller (hakem, taraf, arabulucu), çatışmalarla başa çıkma stratejileri (kazan/kaybet, kaybet/kaybet, kazan/kazan), çatışmaları yönetme stilleri (nedir, ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır?), kaçınmacı, baskılayıcı, uzlaşmacı, yardımcı, etkileşimci çatışmaların sonuçları (araştırma, yansıtma, yaratıcılık ve yenilenme), çatışmalarla başa çıkma önerileri, kime nasıl yaklaşılmalı?
  • Mentörlük (tanımı ve kavram açısından koçluk ve mentörlük arasındaki farklar, informal ve formal mentörluk, mentörün karakteristikleri, formal mentorlüğün kullanım sebepleri, mentörlük ve kurum amaçları, mentörlük programının tasarlanması, mentörlük programı için zaman çizgisi, dokümantasyon, olası hatalar, mentörlük modelleri)

Süre: 2 gün


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]