İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerleri için 28532 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmelik kurulların kuruluş amaç ve görevlerini, kimlerden oluşacağını belirlemektedir. Yönetmeliğin 7. maddesine göre; İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmelidir. Şubemizde de işçi sağlığına verdiği önem ile uzmanlık alanından hareketle, kurullarda görevlendirilen yönetici ve çalışanlara ilgili mevzuat çerçevesinde görev, sorumlulukları, çalışma esasları ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesine yönelik eğitimler düzenlemektedir.

Eğitim İçeriği

  • Kurumlara özel risklerin belirlenmesi yöntemleri (uygulamalı)
  • Kurulun görev ve yetkileri
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standardlar
  • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
  • İş hijyenin temel ilkeleri
  • İş sağlığı ve güvenliğinde iletişimin önemi
  • Acil durum önlemleri
  • Meslek hastalıkları

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarında görev alacaklar.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]