İLK KADEME YÖNETİCİLİK SEMİNERİ

Amaç ve Kapsam

Mavi yaka çalışanların giderek öneminin arttığı günümüzde ilk kademe yöneticilere de önemli görevler düşmektedir. Hem kendilerini, hem işleri, hem de ekiplerindeki herkesi yönetmek zorunla olan ilk kademe yöneticiler kendilerini her konuda geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Bu eğitimle ilk kademe yöneticilerin, yöneticilik hakkındaki bilgilerini güncellemeleri ve yönetim becerilerini geliştirmek için öneriler almaları amaçlanmaktadır. Katılımcılar, insan davranışının temelleri ile ilgili bilgi sahibi olarak hem kendilerini, hem de birlikte çalıştıkları herkesi daha iyi anlayacak, iletişim ve yönlendirme için gerekli ipuçlarından faydalanacaklardır.

İçerik

  • Yöneticiliğin dünü, bugünü, yarını
  • Öz motivasyon ve Liderlik
  • Grup davranışı ve ekip olmak
  • Etkili İletişim
  • Çatışma çözümleri
  • Çalışanları geliştirme
  • Sürekli gelişim

Eğitim Yöntemi: Eğitimde yönetim ve yöneticilik konusunda gerekli becerilerin tanımlamaları yapılacak, çeşitli envanter ve uygulamalarla katılımcıların bu becerilerle ilgili mevcut durumlarının değerlendirilecek ve gelişim önerilerinin üzerinde durulacaktır.

Katılımcılar: İlk kademe yöneticiler.

Eğitim Süresi: 2 gün (10:00- 17:00)


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]