FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN TEMEL FİNANS EĞİTİMİ

AMACI

İşletmelerin yönetim kadroları, finansal değerlendirmeler yapabilme becerisine sahip olabilmelidir ki doğru kararlar alarak işletmenin geleceğini iyi yerlere taşıyabilsinler. Bu program; yöneticilerin, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp, yorumlayabilmesine yönelik hazırlanmış bir programdır.

KAPSAMI

 • Günlük Ekonomik Değerlendirmeler
  • Reel – Nominal Faiz
  • Serbest Piyasa Ekonomisi
  • Enflasyon – Deflasyon
  • Devlet – Banka İlişkisi
  • Cari İşlemler Dengesi – Dış Ticaret Dengesi
  • Devalüasyon
  • Sabit Kur – Değişken Kur
  • Likidite
 • Ekonomik ve Finansal Terimler
 • İşletme ve İşletmenin Amaçları
 • Muhasebe Tanımı ve İşlevi
 • Muhasebenin Temel Kavramları
  • Temel Kavramlar
  • Hesapların İncelenmesi
 • Finans Tanımı ve İşlevi
 • Finansın Fonksiyonları
 • Temel Mali Tablolar
  • Bilanço / Mizan
 • Varlıklar
  • Dönen Varlıklar
  • Duran Varlıklar
 • Borçlar
 • Özsermaye
  • Gelir Tablosu
 • Gelirler
 • Giderler
 • Kar-Faaliyet Karı
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Net İşletme (Çalışma) Sermayesi Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri
 • Örnek Çalışmalar

Süresi: 2 Gün

Kimler Katılmalı: İşletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak isteyen, finans departman dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler.

Katılımcı Kazanımları: Katılımcılar, muhasebe işleyiş sistemini anlayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları yorumlayabilme yetisi kazanacaklardır.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]