ELEKTRİKLİ/HİDROLİK ASANSÖR SON MUAYENE

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör teknik dosyasının hazırlanması, son muayene sırasında alınması gereken iş güvenliği tedbirleri, asansörün teknik dosya ile uygunluğunun incelenmesi, son muayene formunun kullanılması konusunda bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Teknik dosyanın içeriği
 • Son kontrol sırasında alınması gereken iş güvenliği tedbirleri
 • Elektrikli asansör son muayene formu / Hidrolik asansör son muayene formu
  • Kuyu dibi
  • Kabin
  • Durak kapıları
  • Kabin üstü
  • Makina Mekanı
  • Saha uygulaması
  • Son muayene raporlaması

HEDEF KİTLE:
Asansör f irmalarında çalışan yetkili mühendisler, firma sahipleri, son muayene yetkilisi

SÜRE: 3 gün (18 saat)
KATILIM: 20 kişi ile sınırlıdır.
ÜCRET: 400 TL.