HALUK SILAY ÜNİVERSİTELERARASI BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ VE YARIŞMASI 2023-2024 BAŞVURU FORMU

Formu doldurmadan önce aşağıdaki linkte bulunan dosyayı hazırlayıp, imzalı olarak tarayarak ya da fotoğrafını çekerek eklemeniz gerekmektedir.

Yarışma Şartnamesi
Başvuru Formu

*Son başvuru tarihi; 31 Mayıs 2024


 

  Başvuru Yapanın Adı-Soyadı (gerekli)

  TC Kimlik No (gerekli)

  Adres (gerekli)

  Telefon

  GSM (gerekli)

  e-posta (gerekli)

  Okuduğu Üniversite (gerekli)

  Okuduğu Bölüm (gerekli)

  Proje Grup Olarak Hazırlanmışsa Diğer Öğrencilerin Ad ve Soyadları (Proje tek kişi tarafından hazırlanmışsa lütfen belirtiniz) (gerekli)

  PROJE ALT ALANI (Lütfen birisini işaretleyiniz.) (gerekli)

  Projenin Adı (gerekli)

  Bitirme Projesi Danışman Öğretim Üyesi / Üyeleri Ünvan ve Adı-Soyadı (gerekli)

  Bitirme Projesi Özeti (200 Kelimeyi aşmamalı, grafik ve şekil içermemelidir.) (gerekli)

  Danışman ve başvuru sahibi tarafından imzalanan kopyası taranmış olarak ekleyiniz (gerekli)

  Girişte bir sorunlar karşılaşırsanız lütfen bim-izmir@mmo.org.tr adresine başvurunuz