BASINÇ KALİBRASYONU

EĞİTİM İÇERİĞİ:

  • Basıncın tanımı ve birimi
  • Basınç metrolojisinde kullanılan basınç göstergeleri
  • Manometre kalibrasyonu yöntemleri
  • Basınç dönüştürücüleri kalibrasyonu yöntemleri
  • Manometre kalibrasyonu çalışması
  • Basınç dönüştürücüleri kalibrasyonu çalışması
  • Sonuçların değerlendirilmesi
  • Belirsizlik hesapları
  • Sonuçların raporlanması
  • Değerlendirme (sınav)

SÜRE: 2 gün