ALTI SİGMA TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Eğitim Amacı

Günümüz yoğun rekabet ortamında, en kısa zamanda, en düşük maliyetle ve doğru bir ekiple bir ürün ya da hizmet projesini gerçekleştirebilen işletmeler, rakiplerine göre üstünlüklerini her zaman koruyan işletmeler olacaktır. Bu eğitimde, süreçlerin değişkenliğini azaltmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için yaygın olarak kullanılan 6 sigma metodolojisi anlatılmaktadır. Eğitimin birinci gününde temel istatistiksel kavramlar, kısa / uzun dönem süreç performansı, 6 sigma’nın tanımı ve organizasyonu, TÖAİK (Tanımla, ölç, analiz et, iyileştir, kontrol et) yönteminin önemi anlatılacaktır. Ayrıca ilk gün; sorunun tanımlandığı, müşterinin belirlendiği, kritik süreç haritasının çizildiği ve proje kapsamının gözden geçirildiği aşama olan tanımlama bölümü anlatılacaktır İkinci gün ise, çıktı ve olası girdilerin doğru ölçülüp ölçülmediğinin sınanması için, ölçüm sisteminin doğrulandığı, mevcut durumun sayısal olarak ortaya konulması için süreç girdi ve çıktılarına yönelik verilerin toplandığı aşama olan ölçü kısım anlatılmaktadır. Ayrıca, mevcut performansı etkileyen kök neden ile ilgili tezlerin (hipotezler) geliştirildiği ve veriler ile bu tezlerin (hipotezler) doğrulandığı aşama olan analiz de anlatılmaktadır. 2 günde ayrıca çözümlerin üretildiği ve çeşitli teknikler ile daraltıldığı iyileştir aşaması ile kazancın kalıcı olması için gerekli kontrollerin yapıldığı kontrol aşaması anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği

  • Temel istatistiksel kavramların tanıtımı (standart sapma, değişim aralığı, normal dağılım, Z istatistiği, vb.)
  • 6 sigma’nın tanımı
  • 6 sigma organizasyonu (Üst yönetim, şampiyon, uzman kara kuşak, kara kuşak, yeşil kuşak)
  • DMAIC (TÖAIK) aşamalarının açıklaması; Proje seçimi, süreç analizi (SIPOC), müşterinin sesi (VOC), CTQ , veri toplama planı, ölçüm sistemi analizi (MSA), 6 sigma proje ölçütleri (DPMO, RTY), süreç yeterlilikleri, regresyon analizi, korelasyon diyagramı, ANOVA, hipotez testi, deney tasarımı, istatistiksel süreç kontrolü kartları, vb.

Program, edinilen bilgiler doğrultusunda, grup tartışmaları, problem çözümü ve değerlendirilmesi ile yürütülür. Problem çözme çalışmalarında katılımcıların beraberlerinde hesap makinaları getirmeleri gerekmektedir.

Süre: 2 gün

Kimler Katılmalı: Orta ve üst düzey yöneticiler, iyileştirme çalışmalarında içinde yer alabilecek personel, sistematik problem çözme üzerine ilerleyen yöneticiler ve çalışanlar.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ


[wpforms id=”6728″]