Dünyadaki hızlı değişimin artan ivmesi sanayiye ve çalışma yaşamına da yansıyor. Bu hızlı değişimin hızlı gelişime dönüşmesini sağlamak, oluşan yeni dinamiklerde doğru rolü oynamak amacında olan Şubemiz, üyelerimiz ve sanayide çalışanlara yönelik eğitim etkinliklerini sürdürüyor.

Şubemizce bugüne kadar gerçekleştirilen eğitimlerle binlerce mühendis, ara teknik eleman ve ilgili diğer meslek gruplarındaki kişiler, mesleki ve kişisel yetkinliklerini arttırma olanağı bulmuşlardır.

Sizin de bu donuşum surecinde doğru yerinizi bulmanıza katkıda bulunacak eğitim programlarımız devam etmektedir. Gelişimin temel koşulu olarak gördüğümüz “Sürekli Eğitim” anlayışımızla hazırlanan eğitim etkinliklerimizi, yararlı olacağı inancıyla bilgilerinize sunuyor, tüm ilgilileri katılıma davet ediyoruz.

MMO İzmir Şubesi Eğitim Merkezi Eğitim ve Toplantı Salonları

Eğitim merkezimizde 1 adet 30, 1 adet 25, 1 adet 20 ve 12 kişilik 2 sınıf bulunmaktadır. Sınıfların 3‘ü orta ölçekli ve küçük grupların toplantılarının ve eğitim etkinliklerinin verimli gerçekleştirebilmesi için “U” düzeninde dizayn edilmiştir.

Çok amaçlı toplantı, seminer, kurs gibi etkinlikler için gerekli tüm koşulları taşımaktadır.

Merkezimizde her katılımcının ayrı bilgisayarda çalışabileceği şekilde dizayn edilmiş 10‘ar kişilik 2 adet bilgisayar salonu bulunmaktadır.