6. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları - Yalın Dönüşüm


Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları 3 Ekim tarihinde Yalın Uygulamaların yapıldığı Manisa'da faaliyet gösteren firmalara düzenlenecek teknik geziler ile başlayacak. Yalın uygulama yapan firmalara düzenlenecek teknik geziler için katılım sınırlı olup, 16 Eylül tarihine kadar kesin kayıtlarını yaptırmış olan kişiler talepte bulunabilecek ve başvuruda öncelik esas alınacaktır.

EMBK programının ilk iki gününde Konferanslar, Deneyim Paylaşım Oturumları, bildiri sunumları ve sosyal etkinlikler yer alacak. Konferansların son gününde ise atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarına kayıtlar erken alınacak ve katılım sınırlı olacak.

Açılış

Yalçın İpbüken // Yalın Enstitü Derneği Başkanı

...

Orhan Özer // Toyota Türkiye

...

Tetsuya Yamazaki // Yalın Üretim ve TPM Uzmanı

...

Yalın Organizasyon ve Yönetim Kapsamındaki Sunumlar

"Yalın Liderlik" // Hilmi Ünsal // Wagner Kablo

1990'lı yıllardan itibaren tüm dünyada özellikle otomotiv sektöründen başlayarak çeşitli sektörlere uzanan bir “Yalın” olgusuna tanık oluyoruz.

Şirketlerin Yalın dönüşüm süreci çoğunlukla Yalın Üretimle başlamaktadır. Ancak bir çok uygulamada Şirketlerin bu aşamada kaldıkları ve yönetsel süreçlere ve son aşamada toplam Yalın Kültür evresine geçilemediği gözlenmektedir. Bu noktada işin özünde yalın liderlik önemli bir rol oynamaktadır. Şirket içerisinde yalın kültürün yerleşmesini sağlayan liderlerin yetişmesi ve onların bu misyonu tüm bünyeye yaymaları kalıcı başarının en önemli anahtarıdır.

Sunumda konu Wagner Kablo’daki deneyimlerimizden örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır.

"Japon Yönetim Yaklaşımları" // Yavuz Tuğsuz // Gemba Partner

Japon yönetim düşüncesi ve yaklaşımları öncelikle insan odaklıdır ve sistem içerisindeki en önemli kaynak olarak yine insanı görür.

Eiji Toyoda bu yaklaşımı - “Ürünü insan üreteceğinden, insanı üretmeden işler başlamaz” diyerek özetlemiştir.

İşletmelerin gelişimi, yine çalışan insanların gelişimine bağlı olduğundan şirket tepe yöneticilerinin en önemli görevi çalışanlarını eğitmek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Sürekli gelişen, amirleri tarafından destek gören problemleri kendi becerileri ile çözüp ödüllendirilen çalışanlarda işi sahiplenme ve aidiyet duyguları gelişir. Bundan dolayı çalışanlar işlerini sahiplendiği gibi problemleri de sahiplenir ve bir problemin sorumlusunu bulup cezalandırmak yerine, problemin tüm çalışanlarla birlikte nasıl çözüleceği araştırılır. Bu da beraberinde İşletmelerde ki takım ruhunu geliştirir.

Şirketlerin sürdürülebilirliğine öncülük eden Anahtar Performanslar muhakkak süreç ve insan gelişimini kapsamaktadır. Yöneticiler, bu hedeflere ulaşılabilmesi için çalışanları yalnız bırakmaz ve hedeflere giden doğru yolları tespit edip, çalışanlara rehberlik ederler.

"Yalın Düşünce, Yalın Organizasyon, İK’da Yalın, İSG ve Sosyal Uygunluk’ta Yalın" // Neslin Özkaya, Tunç Aydoğan, Özlem Şenkoyuncu, Aydın Maydaer // Yeşim Tekstil

İnsan Kaynakları, Kalite, Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının Yalın ile disiplinler arası çalışmalarının hem sistem hem de saha tarafında şirkete katkıları ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar sunulacaktır.

"Ofis Süreçlerinde Yalınlaşma" // Onur Artıışık // Fiat

Üretim dışı süreçlerde kullanılan Ofis Kaizen ve Ofis Süreçlerinde Değer Akışı Haritalama metotları üzerinde durulacak, TOFAŞ örnekleri ve kazanımları anlatılacaktır.

"Yalın Düşünce, Eğitimde Yalın, A3, Obeyaa, ID Süreçlerinde Yalın" // Bülent Akyıl, Onuz Boz, Barış Alyanak // Delphi

Delph’ide yalın kültürü ve bu kültürün oluşturulması için yapılan çalışmalar özetlenerek, A3, Obeya ve Indirekt alanlarda Yalın çalışma örnekleri paylaşılacaktır.

"Yalın Yönetim, Yalın Eğitim" // Tufan Çoban, Burak Özsoy, Cenk Yıldız // Rexam

Şirket merkezi yönetiminin ana hedeflerinden bireysele kadar uzanan hedeflere ulaşılması ve anlık görsel takibi için Rexam’da yalın yönetim sistemi tüm çalışanların katılımıyla, sürekli gelişerek, tüm süreçleri içine alarak uygulanmaktadır.Oturumumuzda Rexam’da günlük hayatın bir parçası olan bu uygulamalardan örnekler verilecektir.

"A3 Yönetimi İle Yağlama ve Paketleme Sürecinin Reorganizasyonu: Metal Sanayi Sektöründe Bir Uygulama" // Aynur Akay-İstanbul Üniversitesi // Deniz Tiryaki-Borusan Mannesmann

Günümüzde ürün hayat eğrileri kısalmış, çeşitlilik artmıştır. İşletmeler rekabet edebilmek için yalın üretim uygulamalarına önem vermeye başlamıştır. A3 bir organizasyondaki problem-çözüm adımlarını gösteren yalın üretim sisteminde bilimsel bir yönetim süreci ve düşünce yapısıdır. Bu yöntem mevcut durumu, konunun doğasını (kök nedenler), olası karşı önlemler kümesini (kök nedenlere getirilen çözümler), uygulamaya koymak için kim, neyi, ne zaman yapacak konularını ortaya koyar. Geleneksel yönetim anlayışında günün kurtarılması için karşılaşılan problemlere yüzeysel çözümler getirilirken; yalın ve a3 düşünce sistemi ile problemlerin temeline inilerek bir çözüm sunmak veya önceden önlemler alınarak oluşabilecek sorunların engellenerek işletmelerin sağlam temeller üzerine oturtulması amaçlanır. Bu amaçla, a3 işletme içerisinde etken ve verimli diyalogların geliştirilmesini bunun sonucunda da yönetimin süreçlerini yakından tanımasını ve kontrolünü sağlar. Organizasyondaki bireylerin destek ve anlayışını kazanarak herkesin aynı doğrultuda ilerlemesini sağlamaya çalışır. Uygulamaların kalıcılığı sağlanabilmesi için bu felsefenin yönetsel anlamda da kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi gerekir. Bu çalışmada, yağlama ve paketleme prosesi kaynaklı meydana gelen müşteri şikayetlerinin engellenmesi için a3 yönetimi ile sürecin reorganizasyonu sağlanmıştır. Dmaıc metodolojisi kullanılarak, mevcut durum analiz edilmiş; süreç akış haritası, nitelik analizi, risk analizi (sıpoc) çalışmaları yapılmıştır. Ardından ölçüm planı doğrultusunda analizler yapılmış, balık kılçığı yöntemi kullanılarak kök nedenler belirlenmiş ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan keizenlerle uygulamaların kullanışlılığı desteklenmiştir. Proje çalışmaları esnasında ayrıca yeni bir hattın sürece entegrasyonu adımları gösterilmiştir.

"Çeliğin Yolculuğu" // Tolga Yanaşık, Dijitalis // Mehmet Karaca, Fiat // Altuğ Yılmaz, Arçelik

Bu bildiride Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Şirketi çeliğin tüm tedarik zinciri boyunca yer alan çok farklı şirketlerde süreç verimliliği sağlayan projelerini “Çeliğin Yolculuğu” temalı bir belgesel şeklinde anlatacaktır.

Afrika’da ARCELOR-MITTAL’in demir cevheri üreten madenlerinden alınan cevherin demiryoluyla limanlara ulaştırılması sırasında ihtiyaç duyulan optimum demiryolu ve tren yatırımına nasıl karar verildiği ile sunum başlayacaktır. Ardından Romanya’daki bir çelik fabrikasında üretim ve sevkiyat kapasitesinin arttırılması için yapılan simülasyon çalışmaları kapsamında çeliğin imalat süreçleri sergilenecektir. Takip eden aşamada Romanya’dan sevkedilen çelik sac rulolarının Gemlik’teki bir limana indirilmesi, limandaki tüm elleçleme ve stoklama faaliyetlerini optimize eden bir başka simülasyon çalışması ile çelik yolculuğuna devam edecektir. Gemlik’ten satın aldığı çelik sacları buzdolabına dönüştüren bir beyazeşya ve otomobil kaportasına dönüştüren bir otomobil fabrikasının süreçlerinden bahsedilecektir. Son olarak nihai ürüne dönüşen çeliğin son müşteriye ürün olarak gönderilmesi için dağıtım ağının ve sevkiyatı yapacak kamyon rotalarının optimizasyonu ile sunum sona erecektir. “Çelik” teması altında hem endüstri için vazgeçilmez bir hammaddenin tedarik zinciri içinde geçirdiği süreçler, hem de bu süreçlerde endüstri mühendisliğinin “sihirli” dokunuşları izleyenlere heyecanlı bir macera ile aktarılacaktır.

Yalın Üretim Kapsamındaki Sunumlar

"Yalın Üretim& Standart İş" // Işıl Çelebi // Ford

Global Yalın Üretim Sistemlerine genel bakış. Yalın’ ın temel prensipleri, felsefesi, başlıkları ve aşamaları anlatılacaktır. Yönetimden hat kenarında ki çalışanlara kadar, çalışanın , yaptığı işin kalitesine ve müşteri memnuniyetine olan katkısını, yalın prensiplerle artırmasına değinilecektir.

"Üretim Hattında Yalın Yönetim" // Niyazi Koçak, Emre Yayla // Hugoboss Tekstil

Üretim dinamikleri ve temel performans sonuçları
Hugo Boss İzmir üretim sistemi
Yalın performans göstergeleri
Değer akış haritalandırma ve üretim hattında izleme
Akış ve kalite iyileştirmeleri

"Üretim Hattında Verimlilik Arttırma" // Yusuf Özkan Şahin // Arkpres Emniyet Kemerleri

Üretim hatlarında verimlilik arttırma, eleman sayısı belirleme ve proses dengeleme iyileştirme çalışmaları hakkında bilgilendirme.

"Yalın Dönüşüm Yolculuğunda Bir Araç: Denetlemeler" // Güliz Ölçer // Schneider Electric GMBH

Çok Ülke/Lokasyonda faaliyet gösteren pek çok şirket her lokasyonda aynı standartlarla çalışılması amacıyla kendi yalın üretim sistemini geliştirmiştir. Her lokasyonda üretim sistemindeki sürekli iyileşmeyi sağlamak ve üretim sisteminin ne kadar uygulandığı konusunda lokasyonlar arası sunumda kıyaslama yapmak için kullanılan bir araç iç denetlemedir.

Sunumda Schneider Üretim Sistemi (SPS) Denetlemeleri ile ilgili bilgi aktarılıp başarılı denetleme uygulamaları için ipuçları paylaşılacaktır.

 • Schneider Endüstriyel Stratejisine Hizmet Eden Bir Araç Olarak SPS Denetlemeleri: Amaç ve Kapsam
 • Uygulama:
  • Denetleme Öncesi Hazırlık
  • Denetleme Süreci
  • Denetleme Sonrası Aksiyon Planı ve Takibi
 • Başarılı Denetleme İçin İpuçları

"Sarıgözoğlu Yalın Dönüşüm Projesi" // Güray Kayalıbağ // Sarıgözoğlu

İçinde bulunduğumuz ve firmalar arası rekabetin had safhaya ulaştığı üretim dünyasında, tedarikçisi olduğu müşterilerine daha kaliteli ve etkin hizmet sunmak maksadıyla sarıgözoğlu aş firması kendi bünyesinde 8 aydır yalın dönüşüm projesini gerçekleştirmektedir.

Yalın dönüşüm ruhunun firma içinde tam manasıyla etkin olabilmesi adına ilk olarak profesyonel ekipler tarafından firmamızın mavi ve beyaz yakalı tüm çalışanları yoğun bir eğitim sürecinden geçmektedir.

Bu bilincin oturmasıyla birlikte işletme içinde çalışanlardaki çalışma motivasyonunu arttırabilmek için konuyla direkt ilişkisi bulunan 5s çalışmalarını başlatmıştır. 5s ile paralel olarak ta oee ve standart iş kavramlarının tartışılması maksadıyla standart operasyon süreleri bilimsel yöntemlere göre hesaplanmış ve bu verilere göre üretim etkinlikleri değerlendirilmiştir.

Bunlara binaen üretimde ekipler oluşturulup kaizen ve poke yoke çalışmalarıyla sürekli olarak maksimum kaliteye, maksimum etkinliğe ve minimum israfa yönelinmiştir. İlgili üretim hatlarında kanban sistemleri uygulanıp, stok seviyeleri düzenlenmiş böylece üretim hatlarında gerçekleştirilen faaliyetler sistemsel olarak ta standart hale getirilmiştir.

Görsel fabrika uygulamalarıyla yapılan tüm bu çalışmalar işletme çalışanlarına ulaştırılmış, böylece daha bilinçli ve daha dinamik karar verilebilen bir çalışma ortamı meydana getirilmiştir.

Kısaca yalın düşünceyi tüm çalışanlarına bir hayat tarzı olarak aşılayan firmamız, kendi çalışanlarından başlamak üzere, müşterilerine daha sonra da ülke ve dünya ekonomisine sağlamış olduğu katma değerden dolayı mutluluk duymaktadır.

"5S Uygulama/Eshot Genel Müdürlüğünde 5S Uygulamaları" // Bilgen Akıl, Nurtaç K. Çimen, Elif Keskin, A. Çağlar Önçağ // Eshot

Eshot genel müdürlüğü 5 atölyeye sahip büyük bir kurumdur. 19.03.2013 tarihi ile kurum demirbaşına kayıtlı olan 1441 adet toplu ulaşımda görev alan otobüs ve 144 adet hizmet aracı ile hizmet verilmesi ve bu araçların bakım ve onarımlarından sorumludur. Bu çaptaki bir kurumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların kontrol altında tutulması büyük bir iştir. Yoğun iş programlarını başarı ile gerçekleştirmek adına yönetim araçlarının kullanılması şarttır. Bu nedenle kurum bünyesinde kalite kültürünün oluşturulması ve görsel yönetimin sağlanabilmesi için 5S sisteminin uygulanmasına karar verilmiştir. Bilindiği gibi çalışma alanlarının dağınık, düzensiz, güvensiz ve kirli olduğu durumlarda hem zaman kayıpları artmakta hem de işin kalitesi düşmektedir. Proje ile iş güvenliğinin, verimliliğin, kalitenin, makine performansının ve çalışan moralinin yükseltilmesi adına kurumumuzda 5S sisteminin uygulanmasına geçirilerek bu değerlerin arttırılması hedeflenmiştir.

"Dizel Enjektör Montaj Hatlarında Standart İş Metodu ile Verimlilik Artışının Sağlanması" // Ayşe Dilşad Çetin, Tuncay Coşkun // Bosch (Bursa)

Dizel enjektör magnet üretim hattında, yalın üretimin temel prensiplerinden biri olan standart iş uygulanmıştır. Bu çalışma sırasında işyeri tasarımı yeniden yapılarak, hattın çevrim zamanı sabit kalacak şekilde, montaj hattında vardiyada çalışan operatör sayısının beşten dörde düşürülmesi, verimlilik artışı sağlanması ve hattın ergonomiye uygunluk seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda a3 sayfası hazırlanarak mevcut ve hedef durumlar, sorumlular, aksiyonlar ve terminler belirlenmiştir.

Hattaki tüm istasyonların çevrim zamanlarının manüel işlemler tarafından belirlenmesi nedeniyle mtm-1 analiz metodu kullanılarak istasyonların mevcut durumdaki çevrim zamanları ve çalışanların iş yükleri hesaplanmıştır. Mtm analizi verileri kullanılarak dört kişi çalışabilme alternatifleri oluşturulmuştur. Her alternatif için hattın yerleşim planı çizilmiş, iş yükleri ve çevrim zamanı hesaplanmış ve bu alternatiflerin uygulanabilmesi için yapılması gereken maddeler belirlenmiştir. Alternatifler arasından fayda-maliyet yaklaşımı ile seçim yapılmıştır.

Seçilen alternatif için hattın duruş zamanı planlanmış ve bu tarihte öngörülen işyeri değişiklikleri yapılmıştır. Yeni çalışma düzenine geçilmeden önce, standart iş çalıştayı yapılarak istasyonların metotlarında son güncellemeler yapılmış ve bunlar dokümante edilmiştir. Her operatörün belirlenen metotla çalışması için operatörlere standart iş eğitimi verilmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda, vardiyada çalışan sayısı beşten dörde düşürülmüş, hattın prodüktivitesinde %20 artış sağlanmış ve hattın ergonomiye uygunluk seviyesi %100’e yükseltilmiştir.

"Değişken Taleplerde Üretim Maliyeti Optimizasyonu" // Ergi Martin // Bosch (Bursa)

Günümüzde değişken müşteri taleplerini optimum üretim maliyetleriyle karşılamak, işletmelerin ana odak noktası olmuştur.

Bu aşamada da, makina-ekipman yatırımları ve üretim planlamasında, karar verme aracı olarak, değer akışı bazlı maliyetlendirme ön plana çıkmaktadır.

Bu bildiride, parça imalatından örneklemeler ile, farklı talep senaryolarında üretim planlama alternatifleri karşılaştırılacak ve üretim maliyetini oluşturan ana bileşenler bazında, üretim sisteminin oluşturulmasında karar verme aşamaları tartışılacaktır.

"Değer Akış Haritası, Standart İş Adımları ve Hat Dengelemesi, Milkrun-Kanban Sistemleri" // M. Barış İlhan // VESTEL Beyaz Eşya

Değer akış haritasının oluşturulması sonrasında montaj bantlarında yapılan hat dengeleme çalışmaları, montaj bandımızda kullanılan ve ön hazırlık gerektiren bazı malzemelerimizin yapıldığı bölümümüzde hücresel üretim yapısına geçilmesi ve burada milkrun-kanban sistemlerinin uygulanması, ve tüm bu iyileşme sürecinde karşılaştığımız sorunlar ve nasıl başa çıktığımız konularında bilgiler verilecektir.

"Vestel Elektronik TV Montaj Final Üretim Hatlarında Tüm Çalışanların Katılımının Sağlandığı Günlük Yönetim Sistemi (GYS) Uygulamaları" // Ercan Atakay // VESTEL Elektronik

Günlük Yönetim Sistemi (GYS ) : Firmanın stratejik hedeflerine ulaşmak için belirledikleri KPI (Key Performance Indicator) parametrelerine tüm çalışanların katılımlarını sağlayarak bilgilendirme, öneri ve tavsiye gibi problemler üzerinde tartışmaların paylaşıldığı gönüllü görev üstlendikleri günlük toplantıdır.

"ManPlus3 ile Yalın Değer Akışı" // Gündüz Karaören, Kübra Kutlay, Hüseyin Demirçelik, Banu Güsar // Bosch (Manisa)

ManPlus3, 70 çalışanın gönüllü katılımıyla; 50’den fazla “iyileştirme projesi”ni tamamlayarak; verimlilik, sevkiyat başarımı ve tedarik süreci göstergelerinde büyük sıçrama yapan bir yalın dönüşüm projesidir.

Genel kısmında projenin nasıl türetildiği, hedefleri, yapısı ve nasıl yürütülüp gözden geçirildiği açıklanacak.Daha sonra Müşteri arayüzü; Üretim Kontrol; Üretim ve Tedarikte ayrışma çalışma alanlarında neler hedeflendiği ve bunların nasıl gerçekleştiğine örnekler verilecektir.

"Hat Dengeleme ve Sürekli Akış, Yamazumi" // Can Yükselen, Yalın Enstitü // Suat Yıldırım, Aster Tekstil

Yalın Üretim çalışmalarında Hat Dengeleme olarak adlandırılan ve Sürekli Akış’ın sağlanarak istasyonlarda yaratılan israfın önüne geçmeye çalışan Yamazumi faaliyetleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama örneğini içerecek bu oturumda, Yalın Enstitü Eğitmen ve Danışmanlarından Can Yükselen, Yamazumi ile ilgili teorik bilgi verecek; Aster Tekstil’den Suat Yıldırım ise Üretim Hatlarında Yamazumi Çalışmaları kapsamında yapılmış iyileştirme faaliyetlerinden bahsedecektir. Yamazumi çalışmaları kapsamında yapılması gereken faaliyetlerin ve iyileştirmelerin, Sürekli Akış yaratmadaki etkisi gözler önüne serilecektir.

"Üretim Yönetiminde Yeni Tarzlar" // Tarık Uslu, Evrim O. Baklalı-CMS JANT // Sonat Arpat-Schineder Elektrik // Cemal Aydoğan, Emine Uslu-Jantaş // Cengiz Özden, Şebnem Haktankaçmaz-Doruk Otomasyon

Üretim Yönetiminde IT Çağı – MES Uygulamaları ve Üretim Yönetiminde Yeni Tarzlar

 • Üretim Yönetiminde IT Teknolojilerine dayalı MES sistemi kullanan Sanayi firmalarının üretim yönetme metotlarının endüstri mühendisliği uygulamaları açısından yorumlanması,
 • Komple sistemden sağlanan avantajlar,
 • Üretim yönetiminin IT teknolojileri destekli MES sistemleri ışığında yeniden yorumlanarak değişen yönetim araçlarının ve stratejilerinin paylaşılması
"HES Kablo’da Veri Yönetimi Yaklaşımı: Ölçülmeyen İyileştirilemez" // Seçkin Yılmaz, Volkan Bilmiş-TREX // Hasan Ünal-Hes Kablo

Firmalarda her an, her vardiya, her ay; bir çok makinada ve proseste gerçekleştirilen sayısız faaliyet bulunmaktadır. İşletmeler bu faaliyetlerini izlemek için data toplama, izleme ve analiz etmede çok efor sarfetmekte ve doğruyu bulmakta zorlanmaktadırlar. Hes Kablo, Trex DCAS programı ile sahadan data toplama süreçlerindeki kayıpları nasıl azalttığını ve topladığı dataların ve yaptığı analizlerin şirketin Yalınlaşma mücadelesine nasıl fayda sağladığını paylaşacaklardır.

Sağlık Sektöründe Yalın Uygulamalar Kapsamındaki Sunumlar

"Yalın Yönetimin Sağlık Sektöründe Uygulanabilirliği" // Neslihan Derin, Neslihan Şimşek // İnönü Üniversitesi

Son yıllardaki rekabet ortamında organizasyonların hayatta kalabilmesi ve pazar paylarını artırabilmeleri öncelikle müşteri taleplerine olabildiğince hızlı ve doğru cevap vererek mümkün olmaktadır. Hastaneler gibi insan odaklı faaliyetlerde bulunan hizmet kuruluşları her zaman hastaların taleplerine karşılık verememekte yada zamanında karşılık veremeyerek hastaların çok fazla beklemelerine neden olmaktadırlar. Burada hastanelerin imdadına yalın üretimde kullanılan ancak günümüzde hizmet sektörlerinde de ilgi gören yalın yönetim teknikleri yetişir (Aytaç, 2009:1) Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir (Akçagün, 2006:8).

Sağlıkta artan maliyetleri azaltmak, kaliteyi artırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak dolayısıyla israfları azaltmak Yalın Düşünce ve ilkeleriyle başarılabilecektir. Çünkü bir yalın dönüşüm hastaya değer sunma yollarının geliştirilmesini kapsar ve katma değer yaratmayan aktivitelerin yok edilmesini, katma değer yaratan işlemler için harcanan sürenin azaltılmasını gerektirir (Güleryüz, 2012:3). Yalın, sağlık hizmetlerindeki herhangi bir büyük sorunu düzeltmekle ilgilenmez; hergün hastanelerin boğuşmak zorunda kaldığı yüzlerce yada binlerce küçük sorunu çözmekle ilgilenir (Graban,2011:35).

Sonuç olarak yalın yönetimi uygulayan hastaneler israfı ve fazla kullanımı elimine eder, kaliteyi iyileştirir, neticede güvenliği ve etkinliği artırır. Yalın yönetimle hastane içinde bir akış oluşturulur. Bu akışın oluştuğu çevrimde hastaya daha fazla zaman ayrılır ve teşhis ve tedavi daha çabuk gerçekleşir. Böylelikle hasta daha tatmin olur (Derin, 2008:83).

"Hastahane Laboratuvarında Yalın Düşünce İlkelerinin Uygulanması" // Hilmi Yüksel // D.E.Ü

Hastane laboratuvarlarında kan örneklerinin analiz sonuçlarının, hastalara ve doktorlara en az kaynak ile en kısa sürede ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedefin başarılmasında yalın düşünce ilkelerinden ve yalın üretim tekniklerinden yararlanılabilir. Yalın düşüncede temel nokta akışın sağlanmasıdır. Bütün faaliyetler akışın sağlanması için gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlara yalın düşünce bakış açısı ile yaklaşıldığında laboratuvarlarda akışı nelerin bozduğu değerlendirilmelidir. Bu bakış açısı ile süreçler değerlendirildiğinde süreçlerdeki tüm beklemelerin, akışın sürdürülmesini engellediği görülmektedir.

Bu çalışmada bir üniversite hastanesinin merkez laboratuvarı yalın düşünce ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve değer katan ve değer katmayan faaliyetler saptanmıştır. Süreçler arasındaki beklemelerin azaltılmasında ve sürecin etkinliğinin artırılmasında yalın düşünce ilkeleri doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

Yalın Muhasebe Kapsamındaki Sunumlar

"Yalın Düşünce İlkelerine Dayalı Muhasebe Bilgi Sistemi ve Model Önerisi" // Münir Şakrak // Marmara Üniversitesi

Bildiride yalın düşünce yaklaşımının temel ilkelerinden hareketle, muhasebe bilgi sistemi (mbs) tasarımı üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede her bir ilke, bilgi sistemi yaklaşımı altında olmak üzere muhasebe alanına uyarlanmaktadır. Bu uyarlamanın gerekçesi olarak sunulan temel dayanaklar ise özetle, hızla küreselleşen ve güçlü rekabete dayalı bir ekonomik çevrede, işletme yönetimlerinin artan bilgi gereksinimleri ve stratejik yönetim süreçelerinde talep edilen bilginin özellikleri olarak belirlenmiştir.

bildiri sonucunda, uygulanabilir mbs model önerisi hedeflenmiştir.

"Yalın Maliyet Muhasebesi ve Bir Uygulama" // Zeynep Tuğçe Şimşit-Marmara Üniversitesi // Bülent Durmuşoğlu-İstanbul Teknik Üniversitesi

Sanayi devriminden sonra makinelerin kullanımıyla hız kazanan üretim sistemlerinin gelişimi günümüze değin birden fazla üretim tekniğine ayrılmıştır. Yalın üretim, firmalara farklı bir üretim felsefesi kazandırmış ve müşteri odaklı çalışmaya yönelik olarak büyük avantajlar elde etmelerine olanak sağlamıştır. Yalın üretim uygulayan firmalarda kullanılan yalın teknikler, sadece üretim alanında değil şirketin bütün birimlerince benimsenmeli ve yalın düşünce adapte edilen yönetimsel birimlerce desteklenmelidir.

Günümüz rekabetçi iş dünyası koşullarında, firmaların avantaj kazanacağı en temel noktalardan biri muhasebe sistemleridir. Yalın üretim yapan firmalarda geleneksel muhasebe sistemlerin kullanılması yetersiz ve hatalı bilgi sağlayacaktır. Kullanılan modern yöntemler ise yapısı bakımından yalın üretim sistemine uygun değildir. Bu sebeple hem yalın düşünceyi destekleyen hem de herkes tarafından anlaşılabilecek basit bir muhasebe sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Yalın muhasebe olarak adlandırılan bu yeni sistem, firmalarda yalın üretime geçişi destekleyerek, sürekli gelişmeyi sağlayacak ve firmanın tüm birimlerince yalınlaşma sürecini hızlandıracaktır.

Bu çalışmada yalın muhasebenin, önemi vurgulanarak nasıl bir sistem uygulanması gerektiği açıklanmaktadır. Metodoloji, silindirik kapak contası üreten bir firmada uygulanarak gerçek hayata uygunluğu test edilmiştir. Çalışmanın ilk kısmında silindirik kapak contasının değer akış haritaları çizilerek mevcut durum analiz edilmiş, daha sonra elde edilen veriler ile kapasite analizleri ve kısımlandırılmış performans değerleri analizi yapılmıştır. Tüm veriler maliyet tablolarına yansıtılarak elde edilen avantajlar gözlemlenmiştir.

Yalın Kapsamında Diğer Sunumlar

"Yalın Girişim" // İhsan Elgin, Özyeğin Üniversitesi // Derya Düner, Finansbank/enpara.com

“Aşırı yoğun belirsizlik ve kaos ortamı içinde, sadece insana odaklı bir yapı ile yeri ürün geliştirmek" olarak tanımladığımız bir sürecin yöntemi olan Girişimcilik, geleneksel yönetim anlayışlarına bir alternatif olarak gelişmektedir. "Yap-ölç-öğren" döngüsünü hızla çevirme metodu ile "doğrulanmış öğrenme" olgusuna odaklanan ve "yenilik muhasebesi" konsepti ile de durum değerlendirmesi yapan Yalın Girişimcilik yaklaşımı ise girişimciliğin bilimsel bir yönetim tarzı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Bu yönetim tarzı tüm dünyada uzun zamandır var olan kurumların kendilerini yenilemeleri ve karlılıklarını koruyarak yaşam sürelerini uzatmaları için de yeni bir fırsat olarak benimsenmiştir.

"Ürün Geliştirmede Yalın Süreçlerde Dönüşüm" // Bülent Durmuşoğlu, Serdar Baysan // İstanbul Teknik Üniversitesi

Ürün geliştirme tekrarlı, belirsizlik ve değişkenlik içeren, karmaşık bir süreçtir. Günümüzde yalın düşünce uygulamaları imalat ve hizmet operasyonlarına odaklansa da, değerin belirlendiği ve ürüne ilişkin tüm aşamaları etkileyen ürün geliştirme süreçlerinde yalın ilkelerin uygulanmasıyla büyük fayda elde edilebilir. Mevcut yayınlar ve örnek çalışmalar yalın üretim uygulamalarına ilişkin bilgi birikimine ulaşmayı kolaylaştırmış olsa da yalın ürün geliştirmeyle ilgili yayın sayısı sınırlıdır.

Bu çalışmada geleneksel ürün geliştirme süreçlerinde karşılaşılan güçlükler yalın düşünce perspektifinden incelenecek ve alternatif bir yaklaşım olarak ürün geliştirmede yalın süreçlere dönüşüm önerilecektir. İmalattan farklı karaktere sahip ürün geliştirme faaliyetleri için literatürden alınan bir “değer içeriği sınıflandırması” kullanılacak, ve geniş kapsamlı bir literatür incelemesiyle elde edilen “ürün geliştirme israf sınıfları” örneklerle sunulacaktır. Geleneksel yapıda rastlanan sorunlar, mevcut durum değer akış haritası kullanılarak ve süreç içi proje miktarları, temin süresi-takt süresi analizleriyle açıklanacaktır. Yalın ürün geliştirme ilkeleri tartışılacak ve örnek durumlar üzerinden sunulacaktır. Son olarak ürün geliştirmede yalın süreçlere dönüşüm de kullanılabilecek a3, kanban, oobeya gibi yalın düşünce araçları ve tasarım yapı matrisi gibi geleneksel proje yönetim araçlarının kullanımı için bir yol haritası sunulacaktır.

Önerilen yaklaşımlar ve araçlar endüstriyel ürün geliştirme süreçleri dışında, inşaat, gemi yapım, yazılım geliştirme gibi farklı proje yönetim alanlarına da uyarlanabilir. Bu çalışmayla ürün geliştirme süreçleri çalışanlarına ve yöneticilere kullanıma hazır bir yöntemler kümesi ve yol haritası sunulacaktır.

"Türksat Yazılım Geliştirme Projelerinde Scrum Kullanımı" // Tahir Emirhan, Turksat // Barış Bal, T2 Software Technologies

Türksat bünyesinde iç kaynak kullanımı ile gerçekleştirilen yazılım geliştirme projelerinde Çevik Yazılım Geliştirme metodolojileri ve Scrum kullanımının yazılım geliştirme sürecine etkileri, geçiş sürecinde yaşananlar, kazanımlarımız, öğrenilen dersler vb. konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır.

"Yalın Çevik Yaklaşımıyla Yazılım Geliştirme: SCRUM Uygulama Örnekleri" // Aysenur Erdil // Marmara Üniversitesi

Agile (çevik), dünya üzerinde kabul edilen yöntemler arasında en hızlı ve güvenli proje geliştirme metodolojisidir. Günümüzde de, birçok şirket tarafından hızla kullanıma geçirilmektedir. Ancak, ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmamakta ve birçok şirketin öz kaynakları ve zamanı çeşitli aksaklıklar nedeniyle boşa harcanmaktadır. Agile bir süreç değildir. Agile manifesto ile özetlenen yazılım geliştirme konusuna özel bir yaklaşım biçimidir. Çevik yazılım geliştirme metodu, tekrarlanan yazılım geliştirme metodu taban alınarak geliştirilmiş, sık aralıklarla parça parça yazılım teslimatını ve değişikliği teşvik eden bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Çevik geliştirme değişimi, takım içerisindeki iletişimin arttırılmasını, parça parça yazılım teslimatını, test odaklı yazılım geliştirilmesini ve uyumlu planlamayı teşvik eder.

Yazılım geliştirme süreçleri bu hedefe ulaşabilmek için kullanılan yöntemlerdir. Bir dağın zirvesine ulaşmak hedef ise, tırmanışın nasıl yapılacağı süreçtir. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test ve kurulum gibi alanlarla ile ilgili yöntemler bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırdığı ölçüde değerlidir. Hedef bu kadar kolay ifade edilebilmesine rağmen günümüzde yazılım projelerine baktığımızda halen birçok projenin hedefe ulaşamadığı görülmektedir.

Bu çalışmada çevik yalın yazılım geliştirme yöntemi olan scrum yönteminden buna bağlı olarak yazılım proje yönetimi, agile prensipleri, yazılımın gelişim sürecinde yazılım projesi üzerindeki etkisini, yaşanılabilecek sorunlar ve buna karşı çözümlerin neler olabileceğinden bahsedilecektir. Ayrıca agile scrum uygulama örneklerinden kesitler sunulacaktır.

"Netsis’de Yalın Uygulamalar" // Murat Ihlamur, Yalçın Tarkan, Emrecan Sezen // NETSİS

Netsis, 1991 yılında kurulmuş, iş yazılımları üreten yazılım firmasıdır. Ana konuları: ERP, CRM ve İK yazılımlarıdır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 10 ülkede faaliyet göstermektedir. Büyüme sürecinde yaşanan; müşteri sesini dinleme, hızlı hareket etme ve silo yönetimi konularındaki sorunları çözmek için uygulanan yalın prensipler ve bu prensiplerin ortaya çıkardığı ciddi değişimler anlatılacaktır.

"Hukuk Mahkemelerinde Yalın Düşünce" // Hilmi Yüksel, Armağan E. B. Yüksel // Dokuz Eylül Üniversitesi

Yalın düşünce teknikleri, hukuk sisteminde karşılaşılan israfların ortadan kaldırılmasında ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinde önemli fırsatlar sağlamaktadır. Hukuk sistemine yalın düşünce bakış açısı ile hukuk sistemindeki süreçlerdeki değer katan ve değer katmayan faaliyetler belirlenebilecek ve değer katmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Böylelikle de davaların sonuçlanma süresinin azaltılması beklenmektedir.

Bu çalışmada hukuk sistemi yalın düşünce bakış açısı ile değerlendirilerek, hukuk sisteminde karşılaşılabilecek olan israflar saptanmıştır. Yalın üretim teknikleri ile de bu israfların nasıl ortadan kaldırılabileceği değerlendirilmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda hizmet sektörünün birçok alanında yalın düşünce tekniklerini değerlendiren birçok çalışma olmasına rağmen hukuk sistemini yalın düşünce bakış açısı ile değerlendiren çalışma sayısı çok sınırlıdır. Bu bakımdan çalışma özgünlük taşımaktadır.

"Hizmet Süreçlerinde Yalın Dönüşüm" // Rıfat Oğuz Özbek, SPAC Yalın Altı Sigma Danışmanlık // Kutad Alpturkan, İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği

Yalın Ofis dönüşümünü deneyimleyen bir kurumla ortak yapılacak sunumda, Yalın Düşünce prensiplerinin ofis süreçlerinde uygulanmasını, üretim süreçleri uygulamalarından farkı ve benzerlikleri, dönüşüm yaklaşımı ve uygulama detayları örnek bir proje üzerinden, sürecin başlangıç durumu ve dönüşmüş hali de gösterilerek sunulacaktır.

"Yalın Yaşam için Kişisel Hedef Koyma" // Murat Günaydın // İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kişisel hedefler insan hayatının yönünü belirlemekte önemlidir. Ruhsal ve fiziksel sağlık, aile ve yakın çevre, iş hayatı ve diğer alanlarda net ve sade şekilde tanımlanmış ve kaydedilmiş hedefler dengeli bir yaşamın vazgeçilmezidir. Hayatın engebeli ve zorlu yollarında tanımlanmış doğru hedefler fırtınalı denizlerde denizcilere yol gösteren fenerler gibi işlev yaparlar. Bu çalıştayda kişisel hedefleriniz, hayatınızı daha keyifli, sağlıklı, güvenli, dengeli, huzurlu, neşeli, heyecanlı ve enerjik, olarak sürdürecek şekilde tanımlıyoruz.

"Enerji Verimliliği" // Erhan Şen // CocaCola

Coca-Cola İçecek İzmir Fabrikasında Enerji Verimliliği Uygulamaları: Enerji Verimliliği Çalışmaları Tarihçesi, İyileştirme Projeleri, Sonuçlar ve Kazanımlar.

"Operasyonel Mükemmellik ve Değişim Yönetimi 'İş Dünyasının En Öncelikli Gündem Maddesi Verimlilik'" // Lütfi Apilioğulları // Lean Ofis

İş dünyasının en öncelikli gündem maddesi verimlilik. Hemen herkes artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkında ve rekabet edebilmek, hayatta kalabilmek için değişim adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ülkemizdeki bir çok firma henüz bazı şeylerin farkında olmasa da, Dünya firmaları rekabet avantajlarını geliştirebilmek için operasyonel mükemmellik adı altında Toyota’nın çıkarmış olduğu “yalın üretim, yalın ürün geliştirme ve yalın yönetim felsefesini” öğrenmeye, uygulamaya çoktan başlamış durumdadır.

Değere odaklı süreçleri tesis edip hız, kalite ve maliyet anlamında rakiplerinden bir adım önde olmak için, geridönüşü ve sonu olmayan bu yolculuğa ellerindeki tüm kaynakları seferber ederek girmişler, halende bu yolda ilerlemektedirler.

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın yolu yalın dönüşümden geçiyor. Operasyonel mükemmellik (Operational Excellence) anlamında; sadece kendi sektöründe değil diğer sektörlerde de örnek gösterilen bir firma olabilmek doğru stratejiler ile beraber doğru adımların atılması halinde uzak bir hedef değildir.

Değişim sürecinin temel olarak üç sacayağı vardır ve bunlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Herhangi biri olmaz ise değişim sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir.

Bunlar,
 1. Uzun dönemli strateji ile kararlılık sabır gösterme,
 2. Problemleri gün yüzüne çıkaran üretim ve operasyon sistemleri tasarlama,
 3. Problem çözmeye istekli ve becerikli insanlar yetiştiren insan sistemlerine sahip olma.

Atölye Çalışmaları

"LeanoGames WorkShop" // Can Yükselen // Yalın Enstitü

Çalıştayın Amacı: LeanoGames Eğitim Araçlarını ve LeanoGames ile Yalın Düşünce yaklaşımını anlatmak

Çalıştay İçeriği: LeanoGames eğitim araçlarını kullanarak Yalın Düşünce’nin, Sürekli Akış, PUKÖ Çevrimi, Hoshin Kanri, Heijunka ve SMED konularında değinecek bir çalıştaydır.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Yalın kavramları LeanoGames eğitim araçlarıyla metaforik şekilde anlatarak kalıcı öğrenmeyi sağlamak. Yarım gün, Hedef katılımcı sayısı 15 kişi, Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 seans halinde açılacaktır. Hedef Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları, Eğitim Birimleri, Hat Çalışanları, Orta ve üst kademe yöneticiler.

"Simülasyon İle Geleceği Görmek Mümkün!" // Ferhat Özyurtlu // Dijitalis

Çalıştayın Amacı: Katılımcılara preaktif bakış açısı kazandırmak.

Çalıştay İçeriği: Hayal edin ki, tesisinizin beş yıl sonraki iş hacminde ne tür sıkıntılar yaşayacağını önceden görebiliyor ve öngördüğünüz sıkıntıları gerçekleşmeden önce tüm tesis bazında iyileştiriyor, üretimde kayıp yaşamadığınız için çok daha fazla kar sağlıyorsunuz. Simülasyon ile imalatınızı bire bir temsil edecek bir simülasyon modeli kurabilir, aklınıza gelen her türlü gelecek senaryosu altında süreçlerinizin performansını ölçebilirsiniz. Bu sayede kapasite darboğazları, malzeme akışında sıkışan noktaları, parça, makine ve işçilerin bekleme süreleri ile müşteri hizmet seviyelerini, stok seviyelerini, parça kuyruklarını çok daha gerçekçi ve güvenilir bir bilimsel yöntemle tespit edebilir, preaktif bir bakış açısıyla değer katmayan süreleri elimine edebilirsiniz. Sahadaki israflardan bahsedildikten sonra, isarfların eliminasyonu üzerine çeşitli bakış açıları sunulacaktır.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Sahadaki israflar ve bunların eliminasyonundan sonra, bunun için kullandığımız araçlar katılımcılara sunulacak, katılımcı sorunları ve çözümleri üzerine bir çalıştay yapılacaktır.Tam gün, Hedef katılımcı sayısı 20 kişi. Hedef Katılımcı Profili: İmalat yapan firmaların üretim, proses ve metod mühendisliğinde çalışan herkes.

"İleri Üretim Planlama ve Çizelgelemede Yalın Çözüm; Asprova" // Gökçen Sevindik // Dijitalis

Çalıştayın Amacı: Katılımcılara bütünsel bir bakış açısı kazandırarak, doğru planlama ile israfın nasıl elimine edilebildiğini aktarmak.

Çalıştay İçeriği: Geleneksel planlama araçları, üretim sahasındaki tüm kısıtları dikkate almamaktadır. Bu sebeple üretici firmaların zamanında teslim başarısı düşer ve firmalar uzun temin süreleri, uzun hazırlık sürelerini düşürmekte zorlanırlar. Bu aşamada müşteriyi memnun edebilmek için stok tutmaya ve/veya fazla mesai yapmaya başlarlar. Bu da bir maliyet getirir. Tam da bu noktada büyük bir iyileştirme potansiyeli yatar.

Şirketlerin bu noktadaki hedeflerini ve ideal bir planlamanın bu hedeflere nasıl hizmet ettiğinin anlatılmasının ardından, İleri Üretim Planlama ve Çizelgeleme Çözümümüz ASPROVA üzerinde bir örnek hazırlanacaktır.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Şirketlerin hedefleri ve sahalarındaki iyileştirme potansiyellerinden bahsedildikten sonra, katılımcıların bilgisayarlarda çizelgeleme çözümü üzerinde çalışması ve birlikte bir örnek hazırlanması planlanmaktadır. Tam gün, Hedef katılımcı sayısı 20 kişi. Hedef Katılımcı Profili: İmalat yapan firmaların planlama yöneticileri ve planlama mühendisleri

"Karar Verme Sürecinde Simülasyon Uygulamaları" // Gökalp Yıldız // Dokuz Eylül Üniversitesi

Çalıştayın Amacı: Simülasyon konusunda herhangi bir altyapısı olmayan bir kitleye temel kavramları vermek ve simülasyon ile yapılabilecekleri küçük örneklerle açıklamak

Çalıştay İçeriği: Giriş, girdi analizi, ARENA ile modelleme, çıktı analizi, uygulamalar.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Çalıştayda sunumlardan yararlanılacak ve katılımcıların kendilerinin getireceği bilgisayarlarda uygulamalar yapılacaktır. Tam gün, Hedef katılımcı sayısı 10 kişi.

Hedef Katılımcı Profili: Mühendis

"Yalın Tasarımın Yol Haritası ve Araçlarının Kullanımı" // Osman Tığ // STCC Coaching & Consulting

Çalıştayın Amacı: Satış ve R&D fonksiyonlarını bünyelerinde barındıran şirketlere, Yalın Kültürle bir bütün oluşturacak yeni ürün geliştirme sürecinin müşteriden, müşteriye uzanan zincir boyunca yol haritasını tanımlamak ve bu yol haritasında kullanılabilecek R&D ve Yalın araçlarının ritmik olarak birbirleri ile nasıl uyumlu bir bütün olarak yapılandırılabileceğini ve bu araçlarla ürünün konseptten pazara girişe kadarki geliştirme ve gerçekleştirme sürelerinin nasıl dramatik olarak kısaltılabileceği fırsatlarını görebilmek.

Çalıştay İçeriği: L-TTM / Lean Time To Market ve ICDCI kavramları ile tanışmak Çalıştayda İzlenecek Yöntem : Öğlene kadar kavramlar, ana fazlar ve araçlarla tanışmak, yeni ürün geliştirme ve gerçekleştirmenin yol haritasını öğrenmek; Araçların nasıl ve nerede kullanılabileceklerini tartışmak.

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Öğleden sonra üç grup halinde örnek vaka çalışmaları (workshop). Tam gün, Hedef Katılımcı Sayısı: 30-50.

Hedef Katılımcı Profili: Şirket Teknik Yöneticileri (R&D, Metod, Process Development, Sales, After Sales)

"Lean Kanban Atölye Çalışması" // Altuğ Bilgin Altıntaş

Çalıştayın Amacı: Bu atölye çalışmasının amacı, katılımcıların proje yönetim bilgilerini yalın yaklaşım ve kanban paratikleriyle güçlendirmektir.

Çalıştay İçeriği:
 • Temel Prensipler
  • - Toyota Way Kültürü
  • - Lean (Yalın) Yaklaşım ve Kanban nedir ?
  • - Tek parça akışı(one piece flow) ve Kanban board
  • - Şirket kültürü için 14 prensip
 • Lean Kanban
  • - Agile ve Lean arasındaki farklar ve ortak noktalar
  • - Limiting WIP (Work in Progress)
  • - Değer ırmağının (Value Stream) oluşturulması
  • - Projeleri takip ve tahmin yöntemleri
  • - Classes of services
  • - Önceliklendirme yaklaşımı (Cost of delay)
  • - Kanban oyunu

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Çalıştayda katılımcılara tamamen pratik örnekler üzerinden konular anlatılacaktır. Bu doğrultuda konuların pekişmesi için canlı Kanban proje yönetimi oyunu katılımcılar ile paylaşılacaktır. Katılımcıların bu etkinliğe kendi dizüstü makinalarıyla gelmeleri gerekmektedir. Yarım gün, Hedef katılımcı sayısı 20 kişi.

Hedef Katılımcı Profili: Yazılım yöneticileri

"HoshinKanri ile Stratejik Planlama ve İnovasyon" // Mehmet Tevfik Durmuşoğlu // BMGI Türkiye

Çalıştayın Amacı:Bu çalıştayda katılımcılar,“sıçramalı” ve “olağan dışı”fırsat alanları yaratabilmek için kullanılan bazı temel inovasyon araçları ile tanışacak; hedefi stratejik plan haline dönüştürmek için HoshinKanri metodunun kullanımı hakkında deneyim edineceklerdir.

Çalıştay İçeriği: - S-eğrisi ve inovasyon - 4 kritik büyüme alanı - Amaçlanan iş (Jobto be Done) - Değer eğrisi - Sıçrama hedefi nasıl belirlenir? - HoshinKanri ile stratejinin planlanması: - Sıçrama hedefi – yıllık plan bağlantısı - Hedefe ulaşmak için taktik belirleme - Proje/aksiyon seviyesine iniş - Yıllık izleme döngüsü

Çalıştayda İzlenecek Yöntem: Katılımcılar çalıştay sırasında aktarılan araçları kendi iş senaryoları üzerinde uygulayacaklardır. Uygulama şirket (organizasyonum 5 yıl sonra ne yapıyor olmalı?) veya fonksiyon (departmanım 3 yıl sonra nerede olmalı?) seviyesinde yapılabilir. Katılımcıların çalıştay öncesi uygulama senaryosuna karar vermeleri seansın daha verimli geçmesini sağlayacaktır. Yarım gün, Hedef Katılımcı Sayısı 12 kişi.

Hedef Katılımcı Profili: Organizasyona veya fonksiyona yön vermekten, hedef belirleyip gerçekleştirmekten sorumlu yönetici ve çalışanlar.


Konferans İnternet Sayfası: http://embk.mmo.org.tr Facebook: http://www.facebook.com/EndustriMuhendisligiBaharKonferanslari